" รู้อย่างช่าง สร้างอย่างปราชญ์ "

 


About usBanner Web eBuild
Banner Web eBuild
Banner Web eBuild
VISION
eBuild มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำทางด้านการให้บริการข้อมูลด้านวัสดุก่อสร้างแก่ผู้บริโภคชาวไทย เพื่อให้อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างเกิดการแข่งขันเสรีทางด้านคุณภาพ และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
MISSION
สร้างความแตกต่างทางด้านการให้บริการด้านข้อมูลและฐานข้อมูลวัสดุก่อสร้างของประเทศไทย เพื่อความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง
VALUES
  • ยึดมั่นในการเผยแพร่ข้อมูลด้วยความเป็นกลางและมีประสิทธิภาพ
  • ยึดมั่นในความรับผิดชอบและคำมั่นสัญญาต่อผู้ใช้บริการ คู่ค้าและ สังคม
  • ยึดมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องขององค์กรและพนักงาน


สินค้าหมวดสถาปัตย์
สินค้าหมวดโครงสร้าง
แหล่งความรู้
eBuild Team
www..co.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
Copyright 2009 Ebuild Co., Ltd. All Rights Reserved.