" รู้อย่างช่าง สร้างอย่างปราชญ์ "

 


KnowledgesBanner Web eBuild
Banner Web eBuild
Banner Web eBuild
หน้าหลักดาวน์โหลด     มาตรฐานอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง  
Download
1 | 2 Next
ระบบไฟฟ้า - สายไฟฟ้าอะลูมิเนียม หุ้มด้วยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์ - มอก.293 - 2541  (2563)
ระบบไฟฟ้า - สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีนสำหรับแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนดตั้งแต่ 60 กิโลโวลต์ ถึง 115 กิโลโวลต์ - มอก.2202 - 2547  (2562)
ลวดเหล็ก - เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ - มอก.348 - 2540  (2563)
ลวดเหล็ก - ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง - มอก.420 - 2540  (2567)
อุปกรณ์ห้องน้ำ สุขภัณฑ์ - ฝักบัวอาบน้ำเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ - มอก.2066 - 2544  (2561)
ระบบประปา-สุขาภิบาล - ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม - มอก.17 - 2532  (2562)
ระบบไฟฟ้า - เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เกี่ยวข้องที่ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีลักษณะคล้ายกัน เฉพาะด้าน  (2561)
อุปกรณ์ห้องน้ำ สุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ - มอก.2067 - 2544  (2563)
เหล็กรูปพรรณ - เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรงดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ - มอก.1884 - 2542  (2561)
เหล็กรูปพรรณ - เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป - มอก. 1479 - 2540  (2564)
เหล็กรูปพรรณ - เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ต้านทานการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศ - มอก.2011 - 2543  (2565)
เหล็กรูปพรรณ - เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน และแผ่นแถบ สำหรับงานท่อ - มอก.1735 - 2542  (2562)
เหล็กรูปพรรณ - เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานถังก๊าซ - มอก.2060 - 2543  (2561)
เหล็กรูปพรรณ - เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ - มอก. 1499 - 2541  (2562)
เหล็กรูปพรรณ - เหล็กคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับโครงสร้างเครื่องจักรกล - มอก. 1501 - 2541  (2564)
เหล็กรูปพรรณ - เหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป - มอก. 2012 - 2543  (2566)
เหล็กรูปพรรณ - เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไป และงานขึ้นรูป - มอก. 528 - 2548  (2562)
เหล็กรูปพรรณ - เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน - มอก. 1227 - 2537  (2562)
เหล็กเส้น/ตะแกรงเหล็ก - เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย - มอก. 24 - 2548  (2570)
เหล็กเส้น/ตะแกรงเหล็ก - เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม - มอก. 20 - 2543  (2563)
1 | 2 Next


สินค้าหมวดสถาปัตย์
สินค้าหมวดโครงสร้าง
แหล่งความรู้
eBuild Team
www..co.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
Copyright 2009 Ebuild Co., Ltd. All Rights Reserved.