" รู้อย่างช่าง สร้างอย่างปราชญ์ "

 


KnowledgesBanner Web eBuild
Banner Web eBuild
Banner Web eBuild
หน้าหลักคู่มือก่อสร้าง     ตารางเหล็ก  
ตารางและสูตรคำนวณ

วันที่ 06-Dec-2021
   25-Jul-2011   ตารางเหล็กเส้นก่อสร้าง # CONSTRUCTION STEEL ROUND BAR  (75611)
   24-Jul-2011   ตารางสแตนเลสแผ่น (เบอร์ BWG) # STAINLESS STEEL SHEET (BWG)  (16673)
   22-Jul-2011   ตารางเหล็กแผ่นลาย # STEEL CHECKERED PLATE  (19473)
   21-Jul-2011   ตารางเหล็กสังกะสีแผ่นเรียบ # GALVANIZED STEEL SHEET  (34167)
   21-Jul-2011   ตารางเหล็กแผ่นขาว # COLD ROLLED STEEL SHEET  (3245)
   21-Jul-2011   ตารางเหล็กอลูมิเนียมแผ่น # ALUMINIUM SHEET  (25829)
   21-Jul-2011   ตารางเหล็กสเตนเลสแผ่น # STAINLESS STEEL SHEET-1  (7272)
   21-Jul-2011   ตารางเหล็กสเตนเลสแผ่น # STAINLESS STEEL SHEET-2  (4771)
   21-Jul-2011   ตารางเหล็กท่อ เอ.เอส.ที.เอ็ม. # ASTM PIPE  (4879)
   20-Jul-2011   ตารางเหล็กแป๊ปสี่เหลี่ยม # STEEL SQUARE PIPE-2  (7591)
   20-Jul-2011   ตารางเหล็กแป๊ปสี่เหลี่ยม # STEEL SQUARE PIPE-1  (3799)
   20-Jul-2011   ตารางเหล็กท่อ เอ.พี.ไอ. # API PIPE  (6005)
   19-Jul-2011   ตารางเหล็กท่อเหล็กดำ # STEEL BLACK PIPE  (56457)
   19-Jul-2011   ตารางเหล็กท่อเฟอร์นิเจอร์ # STEEL FURNITURE ROUND PIPE  (3371)
   19-Jul-2011   ตารางเหล็กเพลาแข็ง # CARBON STEEL ROUND BAR  (3288)
   19-Jul-2011   ตารางเหล็กสี่เหลี่ยมตัน # STEEL SQUARE BAR  (12503)
   19-Jul-2011   ตารางเหล็กแบน # STEEL FLAT BAR  (27858)
   18-Jul-2011   ตารางเหล็กตะแกรงเหล็กยืด # EXPANDED METAL  (2239)
   18-Jul-2011   ตารางเหล็กท่อเหล็กอาบสังกะสี # GALVANIZED STEEL PIPE  (40526)
   18-Jul-2011   ตารางเหล็กท่อสเตนเลส # STAINLESS STEEL PIPE  (54092)
1 | 2 Next


สินค้าหมวดสถาปัตย์
สินค้าหมวดโครงสร้าง
แหล่งความรู้
eBuild Team
www..co.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
Copyright 2009 Ebuild Co., Ltd. All Rights Reserved.