" รู้อย่างช่าง สร้างอย่างปราชญ์ "

 


ProductsBanner Web eBuild
Banner Web eBuild
Banner Web eBuild
ตราสินค้าวัสดุก่อสร้าง


ท่อน้ำไทย

รหัสสินค้าชื่อสินค้า
14-02-0110-03-000
ท่อ PVC 13.5 สีเทา ท่อน้ำไทย ขนาด 16 นิ้ว
14-02-0111-03-000
ท่อ PVC 13.5 สีเทา ท่อน้ำไทย ขนาด 18 นิ้ว
14-02-0112-03-000
ท่อ PVC 13.5 สีเทา ท่อน้ำไทย ขนาด 20 นิ้ว
14-02-0113-03-000
ท่อ PVC 13.5 สีเทา ท่อน้ำไทย ขนาด 24 นิ้ว
14-02-0114-03-000
ท่อเกษตร PVC 5 สีเทา ท่อน้ำไทย ขนาด 1/4 นิ้ว(เครื่องหมายบนท่อสีแดง)
14-02-0115-03-000
ท่อเกษตร PVC 5 สีเทา ท่อน้ำไทย ขนาด 3/8 นิ้ว(เครื่องหมายบนท่อสีแดง)
14-02-0116-03-000
ท่อเกษตร PVC 5 สีเทา ท่อน้ำไทย ขนาด 1/2 นิ้ว(เครื่องหมายบนท่อสีแดง)
14-02-0117-03-000
ท่อเกษตร PVC 5 สีเทา ท่อน้ำไทย ขนาด 3/4 นิ้ว(เครื่องหมายบนท่อสีแดง)
14-02-0118-03-000
ท่อเกษตร PVC 5 สีเทา ท่อน้ำไทย ขนาด 1 นิ้ว(เครื่องหมายบนท่อสีแดง)
14-02-0119-03-000
ท่อเกษตร PVC 5 สีเทา ท่อน้ำไทย ขนาด 1 1/4 นิ้ว(เครื่องหมายบนท่อสีแดง)
14-02-0120-03-000
ท่อเกษตร PVC 5 สีเทา ท่อน้ำไทย ขนาด 1 1/2 นิ้ว(เครื่องหมายบนท่อสีแดง)
14-02-0121-03-000
ท่อเกษตร PVC 5 สีเทา ท่อน้ำไทย ขนาด 2 นิ้ว(เครื่องหมายบนท่อสีแดง)
14-02-0122-03-000
ท่อเกษตร PVC 5 สีเทา ท่อน้ำไทย ขนาด 2 1/2 นิ้ว(เครื่องหมายบนท่อสีแดง)
14-02-0123-03-000
ท่อเกษตร PVC 5 สีเทา ท่อน้ำไทย ขนาด 3 นิ้ว(เครื่องหมายบนท่อสีแดง)
14-02-0124-03-000
ท่อเกษตร PVC 5 สีเทา ท่อน้ำไทย ขนาด 4 นิ้ว(เครื่องหมายบนท่อสีแดง)
14-02-0125-03-000
ท่อเกษตร PVC 5 สีเทา ท่อน้ำไทย ขนาด 5 นิ้ว(เครื่องหมายบนท่อสีแดง)
14-02-0140-03-000
ท่อปลายบานต่อด้วยน้ำยา PVC 13.5 สีฟ้า ท่อน้ำไทย ขนาด 3/8 นิ้ว
14-02-0141-03-000
ท่อปลายบานต่อด้วยน้ำยา PVC 13.5 สีฟ้า ท่อน้ำไทย ขนาด 1/2 นิ้ว
14-02-0142-03-000
ท่อปลายบานต่อด้วยน้ำยา PVC 13.5 สีฟ้า ท่อน้ำไทย ขนาด 3/4 นิ้ว
14-02-0143-03-000
ท่อปลายบานต่อด้วยน้ำยา PVC 13.5 สีฟ้า ท่อน้ำไทย ขนาด 1 นิ้ว
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 หน้า 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44


สินค้าหมวดสถาปัตย์
สินค้าหมวดโครงสร้าง
แหล่งความรู้
eBuild Team
www..co.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
Copyright 2009 Ebuild Co., Ltd. All Rights Reserved.