" รู้อย่างช่าง สร้างอย่างปราชญ์ "

 


ProductsBanner Web eBuild
Banner Web eBuild
Banner Web eBuild
ตราสินค้าวัสดุก่อสร้าง


สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม

รหัสสินค้าชื่อสินค้า
04-01-0001-02-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบรอยย้ำตรง SIW (PC Wire) ขนาด 4 มม.
04-01-0002-02-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบผิวเรียบ SIW (PC Wire) (Type 1770) ขนาด 4.00 มม.
04-01-0003-02-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบผิวเรียบ SIW (PC Wire) (Type 1670) ขนาด 4.00 มม.
04-01-0004-02-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบผิวเรียบ SIW (PC Wire) (Type 1770) ขนาด 5.00 มม.
04-01-0005-02-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบผิวเรียบ SIW (PC Wire) (Type 1670) ขนาด 5.00 มม.
04-01-0006-02-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบผิวเรียบ SIW (PC Wire) (Type 1670) ขนาด 7.00 มม.
04-01-0007-02-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบผิวเรียบ SIW (PC Wire) (Type 1570) ขนาด 7.00 มม.
04-01-0008-02-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบผิวเรียบ SIW (PC Wire) (Type 1470) ขนาด 9.00 มม.
04-02-0001-02-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบรอยย้ำตรง (PC indent Wire) ขนาด 5 มม. น้ำหนัก 0.154 กก./ม.
04-02-0002-02-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบมีรอยย้ำรูปไข่ 2 หน้า SIW (PC (Indented Wire) (Type 1770) ขนาด 4.00 มม.
04-02-0003-02-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบมีรอยย้ำรูปไข่ 2 หน้า SIW PC (Indented Wire) (Type 1670) ขนาด 4.00 มม.
04-02-0004-02-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบมีรอยย้ำรูปไข่ 2 หน้า SIW (PC (Indented Wire) (Type 1770) ขนาด 5.00 มม.
04-02-0005-02-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบมีรอยย้ำรูปไข่ 2 หน้า SIW (PC (Indented Wire) (Type 1670) ขนาด 5.00 มม.
04-02-0006-02-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบมีรอยย้ำรูปไข่ 2 หน้า SIW (PC Indented Wire) (Type 1670) ขนาด 7.00 มม.
04-02-0007-02-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบมีรอยย้ำรูปไข่ 2 หน้า SIW (PC Indented Wire) (Type 1570) ขนาด 7.00 มม.
04-02-0008-02-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบมีรอยย้ำรูปไข่ 2 หน้า SIW (PC Indented Wire) (Type 1470) ขนาด 9.00 มม.
04-02-0009-02-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบมีรอยย้ำรูปไข่ 4 หน้า SIW (PC Indented Wire) (Type 1770) ขนาด 4.00 มม.
04-02-0010-02-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบมีรอยย้ำรูปไข่ 4 หน้า SIW (PC Indented Wire) (Type 1670) ขนาด 4.00 มม.
04-02-0011-02-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบมีรอยย้ำรูปไข่ 4 หน้า SIW (PC Indented Wire) (Type 1770) ขนาด 5.00 มม.
04-02-0012-02-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบมีรอยย้ำรูปไข่ 4 หน้า SIW (PC Indented Wire) (Type 1670) ขนาด 5.00 มม.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4


สินค้าหมวดสถาปัตย์
สินค้าหมวดโครงสร้าง
แหล่งความรู้
eBuild Team
www..co.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
Copyright 2009 Ebuild Co., Ltd. All Rights Reserved.