" รู้อย่างช่าง สร้างอย่างปราชญ์ "

 


About usBanner Web eBuild
Banner Web eBuild
Banner Web eBuild
ร่วมงานกับเรา บริษัท อีบิลด จำกัด


ตำแหน่งงาน : วิศวกรประเมินราคา/ถอดแบบ โยธา
   
คุณสมบัติ • เพศชาย/หญิง อายุ 28-34 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วศบ.โยธา
  • มีประสบการณ์ทำงานในด้านการถอดแบบประมาณราคา ด้านโยธา--โครงสร้าง, สถาปัตย์ อย่างน้อย 4 ปี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักการเรียนรู้
   
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ควบคุมการประมาณการที่ได้รับมอบหมายจาก Estimated Director
  • วัดปริมาณงานต่างๆ ได้แก่ งานโยธา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม
งานภูมิสถาปัตย์ และงานพิเศษอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมาณราคา
และตรวจสอบความถูกต้อง
  • รวมรวมเอกสารตรวจสอบ Spec โดยประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ และธุรการ
  • ติดต่อประสานงานผู้ออกแบบ ผู้ประมูล ผู้รับเหมา ฝ่ายจัดซื้อ ในเรื่องปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับแบบ
   
ปฏิบัติงานที 1000/22 อาคาร PB Tower ชั้น8 ถนนสุขุมวิท71 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา 10110
   
คุณสมบัติพื้นฐาน  ประเภทของงาน : งานประจำ
  จำนวน : 4 อัตรา
 เพศ : ชาย/หญิง
 เงินเดือน(บาท) : 22000 - 260000 THB/เดือน + Commission
 โบนัส : 1 เดือน
  ประสบการณ์ : 4 ปี
  การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
  คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา : ไฟฟ้า
  คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา : โยธา
  สถานที่ : กรุงเทพมหานคร(วัฒนา)
   
ติดต่อ ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  ที่อยู่ : 1000/22 อาคารPB Tower ชั้น8 ถนนสุขุมวิท71
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 10110
  เบอร์โทร : 0-2713-0646-8 ต่อ 12
  เบอร์โทร : 088-0028-332
  E-mail : hr@ebuild.co.th
   
 


สินค้าหมวดสถาปัตย์
สินค้าหมวดโครงสร้าง
แหล่งความรู้
eBuild Team
www..co.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
Copyright 2009 Ebuild Co., Ltd. All Rights Reserved.