" รู้อย่างช่าง สร้างอย่างปราชญ์ "

 


ProductsBanner Web eBuild
Banner Web eBuild
Banner Web eBuild
ตราสินค้าวัสดุก่อสร้าง


REGINOX

รหัสสินค้าชื่อสินค้า
15-04-0001-18-001
อ่างซิงค์สเตนเลส 1 หลุม REGINOX Integrated Sink RGT-DOUBLE L ขนาด 46.3x19 ซม.
15-04-0001-18-002
อ่างซิงค์สเตนเลส 1 หลุม REGINOX Kitchen Sink RGT-OHIO L50 ขนาด 54x44x20 ซม.
15-04-0001-18-003
อ่างซิงค์สเตนเลส 1 หลุม มีที่พักจาน REGINOX Inset Sink RGS-DIPLOMAT 10 ขนาด 86x50x18 ซม.
15-04-0002-18-001
อ่างซิงค์สเตนเลส 1 หลุม REGINOX Integrated Sink RGT-ONTARIO ขนาด 84x44x18.5 ซม.
15-04-0002-18-002
อ่างซิงค์สเตนเลส 1 หลุม REGINOX Kitchen Sink RGT-OHIO L80 ขนาด 84x44x22 ซม.
15-04-0002-18-003
อ่างซิงค์สเตนเลส 2 หลุม REGINOX Inset Sink RGS-DIPLOMAT 20 ขนาด 86x50x18 ซม.
15-04-0003-18-002
อ่างซิงค์สเตนเลส 1 หลุม มีที่พักจาน REGINOX Kitchen Sink RGS-COMMODORE R10 ขนาด 86x50x18 ซม.
15-04-0003-18-003
อ่างซิงค์สเตนเลส 2 หลุม มีที่พักจาน REGINOX Inset Sink RGS-DIPLOMAT 30 ขนาด 116x50x18 ซม.
15-04-0004-18-002
อ่างซิงค์สเตนเลส 2 หลุม มีที่พักจาน REGINOX Kitchen Sink RGS-COMMODORE R30 ขนาด 116x50x18 ซม.
15-04-0004-18-003
อ่างซิงค์สเตนเลส 2.5 หลุม พร้อมตะกร้าสเตนเลส REGINOX Inset Sink RGS-KING S2.5 ขนาด 98x48x17/13/17 ซม


สินค้าหมวดสถาปัตย์
สินค้าหมวดโครงสร้าง
แหล่งความรู้
eBuild Team
www..co.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
Copyright 2009 Ebuild Co., Ltd. All Rights Reserved.