" รู้อย่างช่าง สร้างอย่างปราชญ์ "

 


ProductsBanner Web eBuild
Banner Web eBuild
Banner Web eBuild
ตราสินค้าวัสดุก่อสร้าง


ซีเมนต์ไทย

รหัสสินค้าชื่อสินค้า
01-01-0001-01-000
ปูนช้างงานโครงสร้าง
01-01-0002-01-000
ปูนช้างรับกำลังอัดเร็ว
01-01-0003-01-000
ปูนตราช้างทนซัลเฟตสูง
01-01-0004-01-000
ปูนตราช้างทนน้ำเค็ม ดินเค็ม
01-01-0005-01-000
ปูนตราช้างงานหล่อ
01-01-0008-01-000
ปูนช้าง ซีเมนต์ขาวปอร์ตแลนด์ ประเภท 1
01-02-0001-01-000
ปูนเสือ ก่อ-ฉาบ-เท
01-02-0003-01-000
ปูนซีเมนต์ ตราแรด
01-03-0002-01-000
เสือกาวซีเมนต์ปูเซรามิค
01-03-0003-01-000
กาวซีเมนต์ตราเสือ ปูเซรามิค ชนิดแห้งตัวเร็ว
01-04-0001-01-000
เสือมอร์ตาร์ ก่อ ชนิด 50
01-04-0002-01-000
เสือมอร์ตาร์ฉาบทั่วไป
01-04-0008-01-000
เสือมอร์ตาร์ ฉาบทั่วไปขาว
01-04-0009-01-000
เสือมอร์ตาร์ ฉาบละเอียดขาว
01-04-0010-01-000
เสือมอร์ตาร์ ฉาบแต่งผิวบาง
01-04-0011-01-000
เสือมอร์ตาร์ ฉาบแต่งผิวบางขาว
01-04-0013-01-000
เสือมอร์ตาร์ ปูนฉาบแต่งผิวสี
01-04-0014-01-000
เสือมอร์ตาร์ ปูนฉาบแต่งผิวบางสี
01-04-0015-01-000
เสือมอร์ตาร์ ปูนเทปรับพื้นชนิดปู
01-04-0016-01-000
เสือมอร์ตาร์ คอนกรีตแห้ง 240 เคเอสซี


สินค้าหมวดสถาปัตย์
สินค้าหมวดโครงสร้าง
แหล่งความรู้
eBuild Team
www..co.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
Copyright 2009 Ebuild Co., Ltd. All Rights Reserved.