" รู้อย่างช่าง สร้างอย่างปราชญ์ "

 


ProductsBanner Web eBuild
Banner Web eBuild
Banner Web eBuild
ตราสินค้าวัสดุก่อสร้าง


เอส.แอล.เค สตีล

รหัสสินค้าชื่อสินค้า
03-01-0001-05-000
เหล็กแผ่นดำสั่งตัด ขนาด 150 มมx200 มม. หนา 6.0 มม.
03-01-0002-05-000
เหล็กแผ่นดำสั่งตัด ขนาด 100 มมx100 มม. หนา 6.0 มม.
03-01-0003-05-000
เหล็กแผ่นดำสั่งตัด ขนาด 50 มมx200 มม. หนา 10.0 มม.
03-01-0004-05-000
เหล็กแผ่นดำสั่งตัด ขนาด 50 มมx100 มม. หนา 10.0 มม.
03-01-0005-05-000
เหล็กแผ่นดำสั่งตัด ขนาด 100 มมx250 มม. หนา 6.0 มม.
03-01-0006-05-000
เหล็กแผ่นดำ ขนาด 5'x10' หนา 3.0 มม. ยาว
03-01-0007-05-000
เหล็กแผ่นดำ ขนาด 5'x10' หนา 2.8 มม.
03-01-0008-05-000
เหล็กแผ่นดำ ขนาด 5'x10' หนา 6.0 มม.
03-01-0009-05-000
เหล็กแผ่นดำ ขนาด 5'x10' หนา 9.0 มม.
03-01-0010-05-000
เหล็กแผ่นดำ ขนาด 5'x10' หนา 10.0 มม.
03-02-0001-05-000
เหล็กแผ่นขาวขนาด 4'x8' หนา 0.8 มม.
03-04-0001-05-000
เหล็กแบน ขนาด 10.0 ซม. หนา 9.0 มม. ยาว 6 ม.
03-04-0002-05-000
เหล็กแบน ขนาด 7.5 ซม. หนา 9.0 มม. ยาว 6 ม.
03-04-0003-05-000
เหล็กแบน ขนาด 5 ซม. หนา 4 มม.
03-04-0004-05-000
เหล็กแบน ขนาด 10.0 ซม. หนา 4 มม.
03-04-0005-05-000
เหล็กแบน ขนาด 10.0 ซม. หนา 15 มม.
03-04-0006-05-000
เหล็กแบน ขนาด 15 ซม. หนา 15 มม.
03-04-0007-05-000
เหล็กแบน ขนาด 7.0 ซม. หนา 6.0 มม. ยาว 6 ม.
03-04-0008-05-000
เหล็กแบน ขนาด 3.2 ซม. หนา 6.0 มม. ยาว 6 ม.
03-04-0009-05-000
เหล็กแบน ขนาด 8.0 ซม. หนา 6.0 มม. ยาว 6 ม.
หน้า 1 | 2


สินค้าหมวดสถาปัตย์
สินค้าหมวดโครงสร้าง
แหล่งความรู้
eBuild Team
www..co.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
Copyright 2009 Ebuild Co., Ltd. All Rights Reserved.