" รู้อย่างช่าง สร้างอย่างปราชญ์ "

 


ProductsBanner Web eBuild
Banner Web eBuild
Banner Web eBuild
ตราสินค้าวัสดุก่อสร้าง


ไทยไวร์โพรดัคท์

รหัสสินค้าชื่อสินค้า
04-01-0001-01-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบผิวเรียบ TWP (PC Wire) (Type 1770N) ขนาด 4.00 มม.
04-01-0002-01-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบผิวเรียบ TWP (PC Wire) (Type 1670N) ขนาด 4.00 มม.
04-01-0003-01-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบผิวเรียบ TWP (PC Wire) (Type 1770N) ขนาด 5.00 มม.
04-01-0004-01-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบผิวเรียบ TWP (PC Wire) (Type 1670N) ขนาด 5.00 มม.
04-01-0005-01-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบผิวเรียบ TWP (PC Wire) (Type 1770N) ขนาด 6.00 มม.
04-01-0006-01-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบผิวเรียบ TWP (PC Wire) (Type 1670N) ขนาด 6.00 มม.
04-01-0007-01-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบผิวเรียบ TWP (PC Wire) (Type 1670N) ขนาด 7.00 มม.
04-01-0008-01-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบผิวเรียบ TWP (PC Wire) (Type 1570N) ขนาด 7.00 มม.
04-01-0009-01-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบผิวเรียบ TWP (PC Wire) (Type 1670N) ขนาด 8.00 มม.
04-01-0010-01-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบผิวเรียบ TWP (PC Wire) (Type 1570N) ขนาด 8.00 มม.
04-01-0011-01-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบผิวเรียบ TWP (PC Wire) (Type 1470N) ขนาด 9.00 มม.
04-02-0001-01-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบมีรอยย้ำ TWP (PC Indented Wire) 4 มม.
04-02-0002-01-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบมีรอยย้ำ TWP (PC Indented Wire) 5 มม.
04-02-0002-03-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบมีรอยย้ำ TWP (PC Indented Wire) 5 มม.
04-02-0003-01-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบมีรอยย้ำ TWP (PC Indented Wire) 7 มม.
04-02-0004-01-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบมีรอยย้ำรูปไข่ 2 หน้า TWP (PC Indented Wire) (Type 1770N) ขนาด 4.00 มม.
04-02-0005-01-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบมีรอยย้ำรูปไข่ 2 หน้า TWP (PC Indented Wire) (Type 1670N) ขนาด 4.00 มม.
04-02-0006-01-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบมีรอยย้ำรูปไข่ 2 หน้า TWP (PC Indented Wire) (Type 1770N) ขนาด 5.00 มม.
04-02-0007-01-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบมีรอยย้ำรูปไข่ 2 หน้า TWP (PC Indented Wire) (Type 1670N) ขนาด 5.00 มม.
04-02-0008-01-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบมีรอยย้ำรูปไข่ 2 หน้า TWP (PC Indented Wire) (Type 1770N) ขนาด 6.00 มม.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7


สินค้าหมวดสถาปัตย์
สินค้าหมวดโครงสร้าง
แหล่งความรู้
eBuild Team
www..co.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
Copyright 2009 Ebuild Co., Ltd. All Rights Reserved.