" รู้อย่างช่าง สร้างอย่างปราชญ์ "

 


ProductsBanner Web eBuild
Banner Web eBuild
Banner Web eBuild
ตราสินค้าวัสดุก่อสร้าง


บางกอกสตีลไวร์

รหัสสินค้าชื่อสินค้า
04-02-0001-11-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบมีรอยย้ำรูปไข่ BSW (PC Indented Wire) (Type 1770) ขนาด 4.00 มม.
04-02-0002-11-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบมีรอยย้ำรูปไข่ BSW (PC Indented Wire) (Type 1670) ขนาด 4.00 มม.
04-02-0003-11-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบมีรอยย้ำรูปไข่ BSW (PC Indented Wire) (Type 1770) ขนาด 5.00 มม.
04-02-0004-11-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบมีรอยย้ำรูปไข่ BSW (PC Indented Wire) (Type 1670) ขนาด 5.00 มม.
04-02-0005-11-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบมีรอยย้ำรูปไข่ BSW (PC Indented Wire) (Type 1770) ขนาด 6.00 มม.
04-02-0006-11-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบมีรอยย้ำรูปไข่ BSW (PC Indented Wire) (Type 1670) ขนาด 6.00 มม.
04-02-0007-11-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบมีรอยย้ำรูปไข่ BSW (PC Indented Wire) (Type 1670) ขนาด 7.00 มม.
04-02-0008-11-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบมีรอยย้ำรูปไข่ BSW (PC Indented Wire) (Type 1570) ขนาด 7.00 มม.
04-02-0009-11-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบมีรอยย้ำรูปไข่ BSW (PC Indented Wire) (Type 1670) ขนาด 8.00 มม.
04-02-0010-11-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบมีรอยย้ำรูปไข่ BSW (PC Indented Wire) (Type 1570) ขนาด 8.00 มม.
04-02-0011-11-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบมีรอยย้ำรูปไข่ BSW (PC Indented Wire) (Type 1470) ขนาด 9.00 มม.
04-03-0001-11-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบหยัก BSW (PC Crimped Wire) (Type 1770) ขนาด 4.00 มม.
04-03-0002-11-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบหยัก BSW (PC Crimped Wire) (Type 1670) ขนาด 4.00 มม.
04-03-0003-11-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบหยัก BSW (PC Crimped Wire) (Type 1770) ขนาด 5.00 มม.
04-03-0004-11-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบหยัก BSW (PC Crimped Wire) (Type 1670) ขนาด 5.00 มม.
04-03-0005-11-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบหยัก BSW (PC Crimped Wire) (Type 1770) ขนาด 6.00 มม.
04-03-0006-11-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบหยัก BSW (PC Crimped Wire) (Type 1670) ขนาด 6.00 มม.
04-03-0007-11-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบหยัก BSW (PC Crimped Wire) (Type 1670) ขนาด 7.00 มม.
04-03-0008-11-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบหยัก BSW (PC Crimped Wire) (Type 1570) ขนาด 7.00 มม.
04-03-0009-11-000
ลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบหยัก BSW (PC Crimped Wire) (Type 1670) ขนาด 8.00 มม.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4


สินค้าหมวดสถาปัตย์
สินค้าหมวดโครงสร้าง
แหล่งความรู้
eBuild Team
www..co.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
Copyright 2009 Ebuild Co., Ltd. All Rights Reserved.