" รู้อย่างช่าง สร้างอย่างปราชญ์ "

 


ProductsBanner Web eBuild
Banner Web eBuild
Banner Web eBuild
ตราสินค้าวัสดุก่อสร้าง


สี เจบีพี

รหัสสินค้าชื่อสินค้า
10-01-0001-08-001
สีรองพื้นปูน JBP Supreme Quality (Solvent base) 3000
10-01-0002-08-001
สีรองพื้นปูนใหม่ JBP Shield Acrylic Alkali Resisting Primer 988
10-01-0003-08-001
สีรองพื้นปูนกันด่าง JBP Smart Shield 999
10-01-0004-08-001
สีรองพื้นปูนกันด่างทาภายใน JBP Alkali Resistant Primer 7700
10-01-0005-08-001
สีรองพื้นปูนกันด่างทาภายนอก JBP Alkali Resistant Primer 8700
10-01-0006-08-001
สีรองพื้นปูนกันด่างทาภายนอก JBP Sora p. Emulsion Paint EX 8711
10-01-0007-08-001
สีรองพื้นปูนกันด่างทาภายใน JBP Sora p. Emulsion Paint IN 7711
10-01-0008-08-001
สีรองพื้นปูนกันด่างทาภายนอก JBP SA Emulsion paint EX 8411
10-01-0009-08-001
สีรองพื้นปูนกันด่างทาภายใน JBP SA Emulsion paint IN 7411
10-02-0001-08-001
สีน้ำอะครีลิกทาภายนอกและภายใน JBP Shield (ฟิล์มสีชนิดด้าน)
10-02-0002-08-001
สีน้ำอะครีลิกทาภายนอกและภายใน JBP Shield (ฟิล์มสีชนิดกึ่งเงา)
10-02-0003-08-001
สีน้ำอะครีลิกทาภายนอกและภายใน JBP Smart Shield (ฟิล์มสีชนิดกึ่งเงา)
10-02-0004-08-001
สีน้ำอะครีลิกทาภายใน JBP Emulsion Paint IN
10-02-0005-08-001
สีน้ำอะครีลิกทาภายใน JBP Emulsion Paint EX (ฟิล์มสีเรียบเนียน)
10-02-0006-08-001
สีน้ำอะครีลิกทาภายนอก JBP Sora p. Emulsion Paint
10-02-0007-08-001
สีน้ำอะครีลิกทาภายใน JBP Sora p. Emulsion Paint IN
10-02-0008-08-001
สีน้ำพลาสติกทาภายใน JBP AAA Emulsion paint
10-02-0009-08-001
สีน้ำอะครีลิกทาภายนอก JBP AAA Emulsion paint
10-02-0010-08-001
สีน้ำอะครีลิกทาภายนอก JBP SA Emulsion paint
10-02-0011-08-001
สีน้ำอะครีลิกทาภายใน JBP SA Emulsion paint
หน้า 1 | 2 | 3


สินค้าหมวดสถาปัตย์
สินค้าหมวดโครงสร้าง
แหล่งความรู้
eBuild Team
www..co.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
Copyright 2009 Ebuild Co., Ltd. All Rights Reserved.