" รู้อย่างช่าง สร้างอย่างปราชญ์ "

 


ProductsBanner Web eBuild
Banner Web eBuild
Banner Web eBuild
ตราสินค้าวัสดุก่อสร้าง


NOVA STEEL

รหัสสินค้าชื่อสินค้า
02-01-0001-08-000
เหล็กเส้นกลม SR24 NS 9 มม. 10 ม.น้ำหนัก 4.99 กก./เส้น(เหล็กตรง)
02-03-0001-08-000
เหล็กข้ออ้อย SD40 NS 12 มม. 12 ม.น้ำหนัก 10.656 กก./เส้น(เหล็กตรง)
02-03-0002-08-000
เหล็กข้ออ้อย SD40 NS 16 มม. 12 ม.น้ำหนัก 18.936 กก./เส้น(เหล็กตรง)
02-03-0003-08-000
เหล็กข้ออ้อย SD40 NS 20 มม. 12 ม.น้ำหนัก 29.592 กก./เส้น(เหล็กตรง)
02-03-0004-08-000
เหล็กข้ออ้อย SD40 NS 25 มม. 12 ม.น้ำหนัก 46.236 กก./เส้น(เหล็กตรง)
02-03-0005-08-000
เหล็กข้ออ้อย SD40 NS 10 มม. 12 ม. (เหล็กตรง)
02-03-0006-08-000
เหล็กข้ออ้อย SD40 NS 28 มม. 10 ม. (เหล็กตรง)
02-03-0007-08-000
เหล็กข้ออ้อย SD40 NS 28 มม. 12 ม. (เหล็กตรง)


สินค้าหมวดสถาปัตย์
สินค้าหมวดโครงสร้าง
แหล่งความรู้
eBuild Team
www..co.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
Copyright 2009 Ebuild Co., Ltd. All Rights Reserved.