" รู้อย่างช่าง สร้างอย่างปราชญ์ "

 


ProductsBanner Web eBuild
Banner Web eBuild
Banner Web eBuild
ตราสินค้าวัสดุก่อสร้าง


น่ำเฮงคอนกรีต

รหัสสินค้าชื่อสินค้า
06-01-0001-03-000
คอนกรีตผสมเสร็จ น่ำเฮง 180 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 7.5+/-2.5 ซม.
06-01-0002-03-000
คอนกรีตผสมเสร็จ น่ำเฮง 210 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 7.5+/-2.5 ซม.
06-01-0003-03-000
คอนกรีตผสมเสร็จ น่ำเฮง 240 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 7.5+/-2.5 ซม.
06-01-0004-03-000
คอนกรีตผสมเสร็จ น่ำเฮง 280 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 7.5+/-2.5 ซม.
06-01-0005-03-000
คอนกรีตผสมเสร็จ น่ำเฮง 300 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 7.5+/-2.5 ซม.
06-01-0006-03-000
คอนกรีตผสมเสร็จ น่ำเฮง 320 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 7.5+/-2.5 ซม.
06-01-0007-03-000
คอนกรีตผสมเสร็จ น่ำเฮง 350 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 7.5+/-2.5 ซม.
06-01-0008-03-000
คอนกรีตผสมเสร็จ น่ำเฮง 380 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 7.5+/-2.5 ซม.
06-01-0009-03-000
คอนกรีตผสมเสร็จ น่ำเฮง 400 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 7.5+/-2.5 ซม.
06-01-0010-03-000
คอนกรีตผสมเสร็จ น่ำเฮง 420 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 7.5+/-2.5 ซม.
06-06-0001-03-000
คอนกรีตผสมเสร็จ งานปั้มน่ำเฮง 210 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 10+/-2.5 ซม.
06-06-0002-03-000
คอนกรีตผสมเสร็จ งานปั้มน่ำเฮง 240 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 10+/-2.5 ซม.
06-06-0003-03-000
คอนกรีตผสมเสร็จ งานปั้มน่ำเฮง 280 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 10+/-2.5 ซม.
06-06-0004-03-000
คอนกรีตผสมเสร็จ งานปั้มน่ำเฮง 300 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 10+/-2.5 ซม.
06-06-0005-03-000
คอนกรีตผสมเสร็จ งานปั้มน่ำเฮง 320 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 10+/-2.5 ซม.
06-06-0006-03-000
คอนกรีตผสมเสร็จ งานปั้มน่ำเฮง 350 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 10+/-2.5 ซม.
06-06-0007-03-000
คอนกรีตผสมเสร็จ งานปั้มน่ำเฮง 380 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 10+/-2.5 ซม.
06-06-0008-03-000
คอนกรีตผสมเสร็จ งานปั้มน่ำเฮง 400 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 10+/-2.5 ซม.
06-09-0001-03-000
คอนกรีตผสมเสร็จผสมน้ำยากันซึม น่ำเฮง 180 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 7.5+/-2.5 ซม.
06-09-0002-03-000
คอนกรีตผสมเสร็จผสมน้ำยากันซึม น่ำเฮง 210 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 7.5+/-2.5 ซม.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5


สินค้าหมวดสถาปัตย์
สินค้าหมวดโครงสร้าง
แหล่งความรู้
eBuild Team
www..co.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
Copyright 2009 Ebuild Co., Ltd. All Rights Reserved.