" รู้อย่างช่าง สร้างอย่างปราชญ์ "

 


ProductsBanner Web eBuild
Banner Web eBuild
Banner Web eBuild
ตราสินค้าวัสดุก่อสร้าง


อินทรีคอนกรีต

รหัสสินค้าชื่อสินค้า
06-01-0001-01-000
คอนกรีตผสมเสร็จ อินทรี 180 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 7.5+/-2.5 ซม.
06-01-0002-01-000
คอนกรีตผสมเสร็จ อินทรี 210 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 7.5+/-2.5 ซม.
06-01-0003-01-000
คอนกรีตผสมเสร็จ อินทรี 240 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 7.5+/-2.5 ซม.
06-01-0004-01-000
คอนกรีตผสมเสร็จ อินทรี 280 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 7.5+/-2.5 ซม.
06-01-0005-01-000
คอนกรีตผสมเสร็จ อินทรี 300 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 7.5+/-2.5 ซม.
06-01-0006-01-000
คอนกรีตผสมเสร็จ อินทรี 320 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 7.5+/-2.5 ซม.
06-01-0007-01-000
คอนกรีตผสมเสร็จ อินทรี 350 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 7.5+/-2.5 ซม.
06-01-0008-01-000
คอนกรีตผสมเสร็จ อินทรี 380 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 7.5+/-2.5 ซม.
06-01-0009-01-000
คอนกรีตผสมเสร็จ อินทรี 400 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 7.5+/-2.5 ซม.
06-01-0010-01-000
คอนกรีตผสมเสร็จ อินทรี 420 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 7.5+/-2.5 ซม.
06-01-0011-01-000
คอนกรีตผสมเสร็จ อินทรี 450 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 7.5+/-2.5 ซม.
06-01-0012-01-000
คอนกรีตผสมเสร็จ อินทรี 280 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 10.0+/-2.5 ซม.
06-06-0001-01-000
คอนกรีตผสมเสร็จ งานปั้ม อินทรี 210 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 10+/-2.5 ซม.
06-06-0002-01-000
คอนกรีตผสมเสร็จ งานปั้ม อินทรี 240 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 10+/-2.5 ซม.
06-06-0003-01-000
คอนกรีตผสมเสร็จ งานปั้ม อินทรี 280 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 10+/-2.5 ซม.
06-06-0004-01-000
คอนกรีตผสมเสร็จ งานปั้ม อินทรี 300 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 10+/-2.5 ซม.
06-06-0005-01-000
คอนกรีตผสมเสร็จ งานปั้ม อินทรี 320 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 10+/-2.5 ซม.
06-06-0006-01-000
คอนกรีตผสมเสร็จ งานปั้ม อินทรี 350 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 10+/-2.5 ซม.
06-06-0007-01-000
คอนกรีตผสมเสร็จ งานปั้ม อินทรี 380 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 10+/-2.5 ซม.
06-06-0008-01-000
คอนกรีตผสมเสร็จ งานปั้ม อินทรี 400 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 10+/-2.5 ซม.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4


สินค้าหมวดสถาปัตย์
สินค้าหมวดโครงสร้าง
แหล่งความรู้
eBuild Team
www..co.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
Copyright 2009 Ebuild Co., Ltd. All Rights Reserved.