" รู้อย่างช่าง สร้างอย่างปราชญ์ "

 


ProductsBanner Web eBuild
Banner Web eBuild
Banner Web eBuild
ตราสินค้าวัสดุก่อสร้าง


เอเซียซีเมนต์

รหัสสินค้าชื่อสินค้า
01-01-0001-05-000
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตราภูเขา
01-02-0001-05-000
ปูนซีเมนต์ Masonry ตราดอกบัวพิเศษ
01-02-0002-05-000
ปูนซีเมนต์ผสมดอกบัว
06-01-0001-02-000
คอนกรีตผสมเสร็จ ASIA 140 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 7.5+/-2.5 ซม.
06-01-0002-02-000
คอนกรีตผสมเสร็จ ASIA 180 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 7.5+/-2.5 ซม.
06-01-0003-02-000
คอนกรีตผสมเสร็จ ASIA 210 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 7.5+/-2.5 ซม.
06-01-0004-02-000
คอนกรีตผสมเสร็จ ASIA 240 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 7.5+/-2.5 ซม.
06-01-0005-02-000
คอนกรีตผสมเสร็จ ASIA 280 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 7.5+/-2.5 ซม.
06-01-0006-02-000
คอนกรีตผสมเสร็จ ASIA 300 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 7.5+/-2.5 ซม.
06-01-0007-02-000
คอนกรีตผสมเสร็จ ASIA 320 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 7.5+/-2.5 ซม.
06-01-0008-02-000
คอนกรีตผสมเสร็จ ASIA 350 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 7.5+/-2.5 ซม.
06-01-0009-02-000
คอนกรีตผสมเสร็จ ASIA 380 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 7.5+/-2.5 ซม.
06-01-0010-02-000
คอนกรีตผสมเสร็จ ASIA 400 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 7.5+/-2.5 ซม.
06-01-0011-02-000
คอนกรีตผสมเสร็จ ASIA 420 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 7.5+/-2.5 ซม.
06-06-0001-02-000
คอนกรีตผสมเสร็จ งานปั้ม ASIA 180 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 10+/-2.5 ซม.
06-06-0002-02-000
คอนกรีตผสมเสร็จ งานปั้ม ASIA 210 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 10+/-2.5 ซม.
06-06-0003-02-000
คอนกรีตผสมเสร็จ งานปั้ม ASIA 240 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 10+/-2.5 ซม.
06-06-0004-02-000
คอนกรีตผสมเสร็จ งานปั้ม ASIA 280 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 10+/-2.5 ซม.
06-06-0005-02-000
คอนกรีตผสมเสร็จ งานปั้ม ASIA 300 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 10+/-2.5 ซม.
06-06-0006-02-000
คอนกรีตผสมเสร็จ งานปั้ม ASIA 320 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 10+/-2.5 ซม.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6


สินค้าหมวดสถาปัตย์
สินค้าหมวดโครงสร้าง
แหล่งความรู้
eBuild Team
www..co.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
Copyright 2009 Ebuild Co., Ltd. All Rights Reserved.