" รู้อย่างช่าง สร้างอย่างปราชญ์ "

 


ProductsBanner Web eBuild
Banner Web eBuild
Banner Web eBuild
ตราสินค้าวัสดุก่อสร้าง


ตราผึ้ง

รหัสสินค้าชื่อสินค้า
01-04-0001-06-000
ปูนก่อสำเร็จรูปตราผึ้ง # 125
01-04-0002-06-000
ปูนก่ออิฐมวลเบาตราผึ้ง # 250
01-04-0003-06-000
ปูนก่ออิฐมวลเบาตราผึ้ง # 250 D
01-04-0004-06-000
ปูนฉาบสำเร็จรูปตราผึ้ง # 100 (ชนิดละเอียด)
01-04-0005-06-000
ปูนฉาบสำเร็จรูปตราผึ้ง # 101 (ชนิดทั่วไป)
01-04-0006-06-000
ปูนฉาบอิฐมวลเบาตราผึ้ง # 111 S
01-04-0007-06-000
ปูนฉาบอิฐมวลเบาตราผึ้ง # 111
01-04-0008-06-000
ปูนฉาบติดคอนกรีตตราผึ้ง # 120
01-04-0009-06-000
ปูนฉาบแต่งผิวตราผึ้ง # 123
01-04-0010-06-000
ปูนฉาบแต่งผิวบางพิเศษตราผึ้ง # 124
01-04-0011-06-000
ปูนฉาบซ่อมบางกำลังอัดสูงตราผึ้ง # 134
01-04-0012-06-000
ปูนฉาบซ่อมกำลังอัดสูงตราผึ้ง # 135
01-04-0013-06-000
ปูนเทปรับระดับตราผึ้ง # 220
01-04-0014-06-000
ปูนเทปรับระดับบางตราผึ้ง # 234
01-04-0015-06-000
ปูนเทปรับระดับกำลังอัดสูงตราผึ้ง # 235
01-04-0016-06-000
คอนกรีตถุง ตราผึ้ง 400 GP
01-04-0018-06-000
คอนกรีตถุง ตราผึ้ง 400


สินค้าหมวดสถาปัตย์
สินค้าหมวดโครงสร้าง
แหล่งความรู้
eBuild Team
www..co.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
Copyright 2009 Ebuild Co., Ltd. All Rights Reserved.