" รู้อย่างช่าง สร้างอย่างปราชญ์ "

 


Products



Banner Web eBuild
Banner Web eBuild
Banner Web eBuild
ตราสินค้าวัสดุก่อสร้าง


บลส

รหัสสินค้าชื่อสินค้า
02-01-0001-01-000
เหล็กเส้นกลม SR24 บลส. 6 มม. 10 ม. (เหล็กตรง)
02-01-0002-01-000
เหล็กเส้นกลม SR24 บลส. 9 มม. 10 ม. (เหล็กตรง)
02-01-0003-01-000
เหล็กเส้นกลม SR24 บลส. 12 มม. 10 ม. (เหล็กตรง)
02-01-0004-01-000
เหล็กเส้นกลม SR24 บลส. 15 มม. 10 ม. (เหล็กตรง)
02-01-0005-01-000
เหล็กเส้นกลม SR24 บลส. 6 มม. 10 ม. (เหล็กพับ)
02-01-0006-01-000
เหล็กเส้นกลม SR24 บลส. 9 มม. 10 ม.(เหล็กพับ)
02-01-0007-01-000
เหล็กเส้นกลม SR24 บลส. 12 มม. 10 ม. (เหล็กพับ)
02-01-0008-01-000
เหล็กเส้นกลม SR24 บลส. 15 มม. 10 ม. (เหล็กพับ)
02-01-0009-01-000
เหล็กเส้นกลม SR24 บลส. 6 มม. 11 ม.(เหล็กตรง)
02-01-0010-01-000
เหล็กเส้นกลม SR24 บลส. 9 มม. 11 ม. (เหล็กตรง)
02-01-0011-01-000
เหล็กเส้นกลม SR24 บลส. 6 มม. 11 ม. (เหล็กพับ)
02-01-0012-01-000
เหล็กเส้นกลม SR24 บลส. 9 มม. 11 ม. (เหล็กพับ)
02-03-0001-01-000
เหล็กข้ออ้อย SD40 บลส. 10 มม. 10 ม. (เหล็กตรง)
02-03-0002-01-000
เหล็กข้ออ้อย SD40 บลส. 12 มม. 10 ม.น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น (เหล็กตรง)
02-03-0003-01-000
เหล็กข้ออ้อย SD40 บลส. 16 มม. 10 ม. (เหล็กตรง)
02-03-0004-01-000
เหล็กข้ออ้อย SD40 บลส. 20 มม. 10 ม. (เหล็กตรง)
02-03-0005-01-000
เหล็กข้ออ้อย SD40 บลส. 25 มม. 10 ม. (เหล็กตรง)
02-03-0006-01-000
เหล็กข้ออ้อย SD40 บลส. 28 มม. 10 ม. (เหล็กตรง)
02-03-0007-01-000
เหล็กข้ออ้อย SD40 บลส. 32 มม. 10 ม. (เหล็กตรง)
02-03-0008-01-000
เหล็กข้ออ้อย SD40 บลส. 10 มม. 12 ม. (เหล็กตรง)
หน้า 1 | 2 | 3 | 4


สินค้าหมวดสถาปัตย์
สินค้าหมวดโครงสร้าง
แหล่งความรู้
eBuild Team
www..co.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
Copyright 2009 Ebuild Co., Ltd. All Rights Reserved.