" รู้อย่างช่าง สร้างอย่างปราชญ์ "

 


ProductsBanner Web eBuild
Banner Web eBuild
Banner Web eBuild
ตราสินค้าวัสดุก่อสร้าง


บกส

รหัสสินค้าชื่อสินค้า
02-01-0009-02-000
เหล็กเส้นกลม SR24 บกส. 6 มม. 10 ม. (เหล็กตรง)
02-01-0010-02-000
เหล็กเส้นกลม SR24 บกส. 9 มม. 10 ม. (เหล็กตรง)
02-01-0011-02-000
เหล็กเส้นกลม SR24 บกส. 12 มม. 10 ม. (เหล็กตรง)
02-01-0012-02-000
เหล็กเส้นกลม SR24 บกส. 15 มม. 10 ม. (เหล็กตรง)
02-01-0013-02-000
เหล็กเส้นกลม SR24 บกส. 6 มม. 10 ม. (เหล็กพับ)
02-01-0014-02-000
เหล็กเส้นกลม SR24 บกส. 9 มม. 10 ม. (เหล็กพับ)
02-01-0015-02-000
เหล็กเส้นกลม SR24 บกส. 12 มม. 10 ม. (เหล็กตรง)
02-01-0016-02-000
เหล็กเส้นกลม SR24 บกส. 15 มม. 10 ม. (เหล็กพับ)
02-03-0028-02-000
เหล็กข้ออ้อย SD40 บกส. 10 มม. 10 ม. (เหล็กตรง)
02-03-0029-02-000
เหล็กข้ออ้อย SD40 บกส. 12 มม. 10 ม. (เหล็กตรง)
02-03-0030-02-000
เหล็กข้ออ้อย SD40 บกส. 16 มม. 10 ม. (เหล็กตรง)
02-03-0031-02-000
เหล็กข้ออ้อย SD40 บกส. 20 มม. 10 ม. (เหล็กตรง)
02-03-0032-02-000
เหล็กข้ออ้อย SD40 บกส. 25 มม. 10 ม. (เหล็กตรง)
02-03-0033-02-000
เหล็กข้ออ้อย SD40 บกส. 28 มม. 10 ม. (เหล็กตรง)
02-03-0034-02-000
เหล็กข้ออ้อย SD40 บกส. 32 มม. 10 ม. (เหล็กตรง)
02-03-0035-02-000
เหล็กข้ออ้อย SD40 บกส. 10 มม. 12 ม. (เหล็กตรง)
02-03-0036-02-000
เหล็กข้ออ้อย SD40 บกส. 12 มม. 12 ม. (เหล็กตรง)
02-03-0037-02-000
เหล็กข้ออ้อย SD40 บกส. 16 มม. 12 ม. (เหล็กตรง)
02-03-0038-02-000
เหล็กข้ออ้อย SD40 บกส. 20 มม. 12 ม. (เหล็กตรง)
02-03-0039-02-000
เหล็กข้ออ้อย SD40 บกส. 25 มม. 12 ม. (เหล็กตรง)
หน้า 1 | 2


สินค้าหมวดสถาปัตย์
สินค้าหมวดโครงสร้าง
แหล่งความรู้
eBuild Team
www..co.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
Copyright 2009 Ebuild Co., Ltd. All Rights Reserved.