Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 46 in /home/www/virtual/ebuild.co.th/htdocs/products.php on line 692

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/www/virtual/ebuild.co.th/htdocs/products.php on line 697
อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ ปูนก่ออิฐมวลเบา แสดงข้อมูล-คำอธิบาย-วิธีใช้-ราคา-คุณสมบัติเชิงเปรียบเทียบ

 

" รู้อย่างช่าง สร้างอย่างปราชญ์ "

 


ProductsBanner Web eBuild
Banner Web eBuild
Banner Web eBuild
คลังข้อมูลสินค้า     ปูนซีเมนต์      ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป   
อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ ปูนก่ออิฐมวลเบา
 
 

0.00
สินค้าที่เปรียบเทียบจะแสดงอยุ่ด้านล่างของหน้าเว็บ

รหัสสินค้า01-04-0004-02-000
ชื่อสินค้าอินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ ปูนก่ออิฐมวลเบา
รายละเอียดสินค้า

ปูนก่ออิฐมวลเบา อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ในตระกูลอินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ ปูนก่ออิฐมวลเบา อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานก่อผนังอาคารที่อยู่อาศัยที่ก่อด้วยอิฐมวลเบา สามารถจัดแนวก่อได้ง่าย เที่ยงตรง และ ให้ผนังมีความแข็งแรงทนทาน นอกจากนั้น ปูนก่ออิฐมวลเบา อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ มีส่วนผสมของ ปูนซีเมนต์ผสม, ทรายคัดขนาดพิเศษ และสารเคมีเพิ่มประสิทธิภาพ ในอัตราส่วนที่เหมาะสม จึงช่วยให้มีความ เหนียว มีความอุ้มน้ำสูง ทำให้ปูนก่ออิฐมวลเบาอินทรีมอร์ตาร์แมกซ์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนากำลังอัดได้อย่างเต็มที่จึงให้ผนังมีความแข็งแรงทนทาน

วิธีใช้

1. น้ำหนักบรรจุ ปูนก่ออิฐมวลเบา อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ คือ 50 กิโลกรัมต่อถุง
2. ผสมปูนก่ออิฐมวลเบา อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ 1 ถุง (50 กิโลกรัม) ให้เข้ากันกับน้ำสะอาดปริมาณ 14-15 ลิตร จากนั้นสามารถเริ่มงานก่อ อิฐมวลเบาได้ทันทีตามขั้นตอนการก่ออิฐมวลเบาโดยทั่วไป

หมายเหตุ

1. ควรทำความสะอาด อิฐมวลเบา ก่อนก่อผนังเพื่อให้ปูนยึดเกาะอิฐมวลเบาได้ดีขึ้น
2. ควรพรมน้ำบน อิฐมวลเบา ให้ชุ่มก่อนการก่อผนัง เพื่อป้องกันและลดการสูญเสียน้ำในเนื้อปูน เนื่องจากการดูดน้ำจาก อิฐมวลเบา
3. งานปูนก่อควรมีการบ่มน้ำต่อเนื่องอย่างน้อย 1-3 วัน โดยการฉีดน้ำบนผนังปูนก่อให้ชุ่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนากำลังอัดของปูนซีเมนต์
4. ควรเก็บกองปูนไว้ในที่ร่มแห้ง ปราศจากความชื้น
5. ควรมีอายุการเก็บไม่เกิน 2 เดือน และปูนที่เปิดถุงแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1 - 2 วัน

Review by ebuildComing Soon...
คำอธิบายพิเศษ

1. อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ คือ ปูนสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน มีส่วนผสมของซีเมนต์ ทรายคัดขนาดพิเศษ และสารเคมีเพิ่มประสิทธิภาพ เพียงผสมให้เข้ากันกับน้ำสะอาดในอัตราส่วนที่เหมาะสม ก็สามารถเริ่มงานได้ทันที นอกจากนี้การเลือกใช้อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ ยังมีข้อดีกล่าวคือ ประหยัดเงิน
2. สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างแม่นยำ ช่วยลดปริมาณวัสดุเหลือใช้ และลดปริมาณคนงาน ประสิทธิภาพในการทำงาน
3. ช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน เช่นการสั่งทราย การกองเก็บ การร่อนเตรียมทราย การผสมแห้ง ทำให้ทำงานง่าย รวดเร็ว ได้งานมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งช่วยลดการควบคุมงานอย่างใกล้ชิดลง คุณภาพสม่ำเสมอ
4. อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ ผลิตจากโรงงานที่ทันสมัย มีคุณภาพสูงและสม่ำเสมอ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ปูนซีเมนต์นครหลวง

TAG

อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ ปูนก่ออิฐมวลเบา,อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ ,ปูนก่ออิฐมวลเบา

Coming Soon.....
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทความที่เกี่ยวข้อง
โฆษณาที่เกี่ยวข้อง

{list_video}


สินค้าหมวดสถาปัตย์
สินค้าหมวดโครงสร้าง
แหล่งความรู้
eBuild Team
www..co.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
Copyright 2009 Ebuild Co., Ltd. All Rights Reserved.