Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 39 in /home/www/virtual/ebuild.co.th/htdocs/products.php on line 692

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/www/virtual/ebuild.co.th/htdocs/products.php on line 697
ปูนซีเมนต์ อินทรีฟ้า แสดงข้อมูล-คำอธิบาย-วิธีใช้-ราคา-คุณสมบัติเชิงเปรียบเทียบ

 

" รู้อย่างช่าง สร้างอย่างปราชญ์ "

 


ProductsBanner Web eBuild
Banner Web eBuild
Banner Web eBuild
คลังข้อมูลสินค้า     ปูนซีเมนต์      ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์   
ปูนซีเมนต์ อินทรีฟ้า
 

0.00
สินค้าที่เปรียบเทียบจะแสดงอยุ่ด้านล่างของหน้าเว็บ

รหัสสินค้า01-01-0003-02-000
ชื่อสินค้าปูนซีเมนต์ อินทรีฟ้า
รายละเอียดสินค้า

ปูนซีเมนต์ตราอินทรีฟ้า เหมาะสำหรับงานคอนกรีตที่ต้องการความทนทานเนื่องการการกัดกร่อนของซัลเฟต โดยปูนซีเมนต์ตราอินทรีฟ้า จะเหมาะสำหรับงานก่อสร้างในบริเวณที่มีปริมาณของซัลเฟตสูง เช่น งานโครงสร้างใต้ทะเล หรือแม่น้ำลำคลอง งานระบายน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และงานท่อน้ำใต้ดิน เป็นต้น

วิธีใช้

ถึงแม้ว่า อินทรีฟ้า จะมีคุณสมบัติพิเศษ แต่กรรมวิธีในการนำไปใช้ในงานคอนกรีต ยังคงต้องอาศัย การควบคุม คุณภาพอย่างใกล้ชิด เหมือนกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทั่วไป กล่าวคือ จะต้องทดลองหาสัดส่วนที่เหมาะสม ตามหลักวิชาการ การเท การจี้ และการบ่ม การควบคุม ค่ายุบตัวที่เหมาะสม เพื่อที่จะได้คอนกรีตที่มีคุณภาพสูงสุด

หมายเหตุ

ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

Review by ebuildComing Soon...
คำอธิบายพิเศษ

ปูนซีเมนต์ตราอินทรีฟ้า เป็น ผลิตภัณฑ์ ปูนซีเมนต์ปอรต์แลนด์ ประเภท 5 (Portland Cement Type V) ผลิตตามมาตรฐาน ปูนซีเมนต์ปอรต์แลนด์ ประเภท 5 ชนิดทนซัลเฟตสูง โดยมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 5 ชนิดทนซัลเฟตสูง มอก. 15-2532

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ปูนซีเมนต์นครหลวง

TAG

ปูนซีเมนต์ อินทรีฟ้า,ปูนซีเมนต์ ,อินทรีฟ้า

Coming Soon.....
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทความที่เกี่ยวข้อง
โฆษณาที่เกี่ยวข้อง

{list_video}


สินค้าหมวดสถาปัตย์
สินค้าหมวดโครงสร้าง
แหล่งความรู้
eBuild Team
www..co.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
Copyright 2009 Ebuild Co., Ltd. All Rights Reserved.