Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 39 in /home/www/virtual/ebuild.co.th/htdocs/products.php on line 692

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/www/virtual/ebuild.co.th/htdocs/products.php on line 697
ปูนซีเมนต์ อินทรีเขียว แสดงข้อมูล-คำอธิบาย-วิธีใช้-ราคา-คุณสมบัติเชิงเปรียบเทียบ

 

" รู้อย่างช่าง สร้างอย่างปราชญ์ "

 


ProductsBanner Web eBuild
Banner Web eBuild
Banner Web eBuild
คลังข้อมูลสินค้า     ปูนซีเมนต์      ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์   
ปูนซีเมนต์ อินทรีเขียว
 

0.00
สินค้าที่เปรียบเทียบจะแสดงอยุ่ด้านล่างของหน้าเว็บ

รหัสสินค้า01-01-0004-02-000
ชื่อสินค้าปูนซีเมนต์ อินทรีเขียว
รายละเอียดสินค้า

ปูนซีเมนต์ตราอินทรีเขียว เหมาะสำหรับงานคอนกรีตที่ต้องการความคงทน เป็นพิเศษ หรือ งานคอนกรีตหลา ที่ต้องการอุณหภูมิต่ำ เช่น เขื่อน งานคอนกรีตขนาดใหญ่ งานปรับปรุงคุณภาพถนน งาน soil cement และงานคอนกรีตอื่นที่ต้องการคุณสมบัติพิเศษด้านความทนทาน

วิธีใช้

ถึงแม้ว่า อินทรีเขียวจะมีคุณสมบัติพิเศษ แต่กรรมวิธีในการนำไปใช้ในงานคอนกรีต ยังคงต้องอาศัย การควบคุม คุณภาพอย่างใกล้ชิด เหมือนกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทั่วไป กล่าวคือ จะต้องทดลองหาสัดส่วนที่เหมาะสม ตามหลักวิชาการ การเท การจี้ และการบ่ม การควบคุม ค่ายุบตัวที่เหมาะสม เพื่อที่จะได้คอนกรีตที่มีคุณภาพสูงสุด

หมายเหตุ

ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

Review by ebuildComing Soon...
คำอธิบายพิเศษ

ปูนซีเมนต์ตราอินทรีเขียว เป็น ผลิตภัณฑ์ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปอซโซลาน คุณภาพสูง ที่ผลิตจาก การบดผสมระหว่างเถ้าลอย (fly ash) ที่ผ่านการคัดเลือกคุณภาพจากแหล่งที่เชื่อถือได้ รวมกับปูนเม็ดปอร์ตแลนด์ (ordinary Portland clinker) และ ยิปซัม (gypsum) โดยมีอัตราส่วนของเถ้าลอยในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน อยู่ในช่วงระหว่าง 25-30% ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ปอซโซลาน มอก. 849-2532

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ปูนซีเมนต์นครหลวง

TAG

ปูนซีเมนต์ อินทรีเขียว,ปูนซีเมนต์ ,อินทรีเขียว

Coming Soon.....
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทความที่เกี่ยวข้อง
โฆษณาที่เกี่ยวข้อง

{list_video}


สินค้าหมวดสถาปัตย์
สินค้าหมวดโครงสร้าง
แหล่งความรู้
eBuild Team
www..co.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
Copyright 2009 Ebuild Co., Ltd. All Rights Reserved.