" รู้อย่างช่าง สร้างอย่างปราชญ์ "

 


KnowledgesBanner Web eBuild
Banner Web eBuild
Banner Web eBuild
หน้าหลักบทความ     บทความเกี่ยวกับสี งานทาสี  
Article สีกึ่งเงา

วันที่ลง : 28-Mar-2012
สีกึ่งเงา (Semi-Gloss Color) ก็คือ สีน้ำอะครีลิคที่ใช้ส่วนผสมของสารแต่งเติม (Additive) และ ตัวเชื่อมประสาน (Binder) ที่มีคุณลักษณะพิเศษ อย่างเช่นสี SuperShield Titanium ซึ่งใช้สารแต่งเติมที่มีส่วนประกอบของไททาเนียม ซึ่งทำให้หลังจากที่สีทาผนังแห้งแล้ว ชั้นของฟิล์มสีมีคุณสมบัติแตกต่างจากสีทั่วไป โดยชั้นของฟิล์มสีจะมีลักษณะมันเงา และมีความเรียบเป็นพิเศษ ทำให้ฝุ่นจับได้ยาก ทนความชื้นและทนน้ำได้ดีกว่าสีปกทั่วไป มีค่าการสะท้อนแสงสูงซึ่งทำให้สามารถปกป้องผนังบ้านจากรังสียูวี และสะท้อนความร้อนไม่ให้เข้ามาสู่ภายในอาคารได้ง่ายๆ
ด้วยคุณลักษณะมันเงาของชั้นฟิล์มสีที่แตกต่างไปจากชั้นฟิล์มสีของสีชนิดด้าน (Matte Color) ทำให้ฝุ่นหรือสิ่งสรกปกเกาะผนังได้ยากขึ้น ทำให้ลดการสะสมฝุ่นหรือสิ่งสรกปกบริเวณผนังบ้านลง และพร้อมด้วยคุณสมบัติที่สามารถทนความชื้นและทนน้ำได้ดีกว่า จึงทำให้สีกึ่งเงาสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ในกรณีที่เกิดคราบสรกปกเปื้อนบนผนัง 
ด้วยจุดเด่นดังกล่าว ทำให้บ่อยครั้งที่เรามักจะได้ชมภาพยนตร์โฆษณาที่แสดงคุณสมบัติของสีกึ่งเงาที่สามารถเช็ดล้างได้จำนวนมากมายหลายเที่ยว ด้วยภาพที่ปรากฏอยู่บนโฆษณา อาจทำให้หลายคนอาจเข้าใจผิดไปว่า สีชนิดด้านไม่สามารถเช็ดล้างหรือโดนน้ำได้เลย ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว สีชนิดด้านก็สามารถทนต่อความชื้นและน้ำได้พอสมควร สามารถทำความสะอาดได้เป็นครั้งคราว ซึ่งอันที่จริงแล้วก็คงไม่มีใครที่จะเช็ดล้างทำความสะอาดผนังทุกวันอยู่แล้ว ด้วยเหตุผลส่วนหนึ่งจากข้อนี้จึงทำให้คนส่วนใหญ่มักจะเลือกใช้สีกึ่งเงากับผนังภายนอก และเลือกใช้สีด้านกับผนังภายใน 
สำหรับเหตุผลอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของราคาซึ่งเป็นไปตามกลไกของตลาด สีกึ่งเงาเป็นสีที่ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาให้มีคุณสมบัติที่ดีกว่าสีชนิดด้าน จึงทำให้มีราคาสูงกว่าสีด้านอยู่พอสมควร จึงทำให้หลายบ้านเลือกใช้สีชนิดด้านในการทาผนังภายในบ้านเพื่อเป็นการลดต้นทุน แต่ก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งคิดแตกต่างออกไป และเลือกใช้สีกึ่งเงาทั้งภายนอกและภายใน เพื่อให้สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ตามต้องการ แต่ก็มีหลายกรณีเหมือนกันที่สีกึ่งเงาก่อให้เกิดปัญหากวนใจตามมาจากคุณลักษณะมันเงาของชั้นฟิล์มสีเหมือนกัน
ด้วยคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งที่แตกต่างไปจากสีชนิดด้าน ชั้นฟิล์มสีของสีกึ่งเงาจะมีค่าการสะท้อนแสงสูงกว่าสีชนิดด้าน ด้วยคุณสมบัติในข้อนี้ เมื่อใช้สีกึ่งเงากับผนังภายนอกจะทำให้ผนังสามารถสะท้อนแสงอาทิตย์ได้มากขึ้น ส่งผลให้ลดความร้อนสะสมบริเวณผนังลงได้ เมื่อใช้สีกึ่งเงากับผนังภายใน จะส่งผลให้ผนังห้องสะท้อนแสงแสงอาทิตย์ หรือแสงจากหลอดไฟฟ้าส่องสว่างได้มากกว่าสีชนิดด้าน ส่งผลให้ห้องสว่างมากขึ้น แต่ในบางครั้งการสะท้อนแสงเหล่านั้นก็อาจเป็นการรบกวนสายตาได้เช่นกัน โดยเฉพาะในบริเวณที่ต้องใช้สายตาเยอะๆ อย่างเช่น มุมอ่านหนังสือ หรือ มุมทำงาน ซึ่งแสงสะท้อนจากผนังจะรบกวนสายตาและสามารถทำให้เกิดอาการปวดตาได้เช่นกัน
ดังนั้นเมื่อเราจะเลือกใช้สีกึ่งเงาจึงมีจุดที่ควรรู้ไว้ดังนี้
1. สำหรับผนังปูนฉาบที่ฉาบปูนไม่เรียบ เวลาที่ผนังโดนแดดส่องจะทำให้เห็นความไม่เรียบของผนังอย่างชัดเจน โดยเฉพาะกับงานฝ้าเพดาน ไม่แนะนำให้ใช้สีกึ่งเงาทาฝ้าเพดาน เนื่องจากจะทำให้ความไม่เรียบของฝ้าเพดานได้ง่ายเมื่อเปิดไฟ
2. ในบริเวณที่ต้องใช้สายตาในการทำงานหรืออ่านหนังสือ ควรหลีกเลี่ยงการใช้สีกึ่งเงา เพราะแสงสะท้อนจากผนังจะรบกวนสายตาขณะอ่านหนังสือได้ครับ
3. สำหรับบ้านหลังใดที่ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง โดยใช้เทคนิคการซ่อนหลอดไฟ การใช้สีกึ่งเงาที่มีความเงามากๆ อาจทำให้มองเห็นตัวหลอดไฟที่ต้องการซ่อน
อย่าลืมนะครับการเลือกใช้สีที่ดีไม่ใช่การเลือกใช้สีที่แพง แต่การเลือกใช้สีที่ดีคือการเลือกใช้สีให้เหมาะกับความต้องการของเรามากที่สุดครับ

 

สีกึ่งเงา (Semi-Gloss Color) ก็คือ สีน้ำอะครีลิคที่ใช้ส่วนผสมของสารแต่งเติม (Additive) และ ตัวเชื่อมประสาน (Binder) ที่มีคุณลักษณะพิเศษ อย่างเช่นสี SuperShield Titanium ซึ่งใช้สารแต่งเติมที่มีส่วนประกอบของไททาเนียม ซึ่งทำให้หลังจากที่สีทาผนังแห้งแล้ว ชั้นของฟิล์มสีมีคุณสมบัติแตกต่างจากสีทั่วไป โดยชั้นของฟิล์มสีจะมีลักษณะมันเงา และมีความเรียบเป็นพิเศษ ทำให้ฝุ่นจับได้ยาก ทนความชื้นและทนน้ำได้ดีกว่าสีปกทั่วไป มีค่าการสะท้อนแสงสูงซึ่งทำให้สามารถปกป้องผนังบ้านจากรังสียูวี และสะท้อนความร้อนไม่ให้เข้ามาสู่ภายในอาคารได้ง่ายๆ

ด้วยคุณลักษณะมันเงาของชั้นฟิล์มสีที่แตกต่างไปจากชั้นฟิล์มสีของสีชนิดด้าน (Matte Color) ทำให้ฝุ่นหรือสิ่งสรกปกเกาะผนังได้ยากขึ้น ทำให้ลดการสะสมฝุ่นหรือสิ่งสรกปกบริเวณผนังบ้านลง และพร้อมด้วยคุณสมบัติที่สามารถทนความชื้นและทนน้ำได้ดีกว่า จึงทำให้สีกึ่งเงาสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ในกรณีที่เกิดคราบสรกปกเปื้อนบนผนัง 

ด้วยจุดเด่นดังกล่าว ทำให้บ่อยครั้งที่เรามักจะได้ชมภาพยนตร์โฆษณาที่แสดงคุณสมบัติของสีกึ่งเงาที่สามารถเช็ดล้างได้จำนวนมากมายหลายเที่ยว ด้วยภาพที่ปรากฏอยู่บนโฆษณา อาจทำให้หลายคนอาจเข้าใจผิดไปว่า สีชนิดด้านไม่สามารถเช็ดล้างหรือโดนน้ำได้เลย ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว สีชนิดด้านก็สามารถทนต่อความชื้นและน้ำได้พอสมควร สามารถทำความสะอาดได้เป็นครั้งคราว ซึ่งอันที่จริงแล้วก็คงไม่มีใครที่จะเช็ดล้างทำความสะอาดผนังทุกวันอยู่แล้ว ด้วยเหตุผลส่วนหนึ่งจากข้อนี้จึงทำให้คนส่วนใหญ่มักจะเลือกใช้สีกึ่งเงากับผนังภายนอก และเลือกใช้สีด้านกับผนังภายใน 

สำหรับเหตุผลอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของราคาซึ่งเป็นไปตามกลไกของตลาด สีกึ่งเงาเป็นสีที่ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาให้มีคุณสมบัติที่ดีกว่าสีชนิดด้าน จึงทำให้มีราคาสูงกว่าสีด้านอยู่พอสมควร จึงทำให้หลายบ้านเลือกใช้สีชนิดด้านในการทาผนังภายในบ้านเพื่อเป็นการลดต้นทุน แต่ก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งคิดแตกต่างออกไป และเลือกใช้สีกึ่งเงาทั้งภายนอกและภายใน เพื่อให้สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ตามต้องการ แต่ก็มีหลายกรณีเหมือนกันที่สีกึ่งเงาก่อให้เกิดปัญหากวนใจตามมาจากคุณลักษณะมันเงาของชั้นฟิล์มสีเหมือนกัน

ด้วยคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งที่แตกต่างไปจากสีชนิดด้าน ชั้นฟิล์มสีของสีกึ่งเงาจะมีค่าการสะท้อนแสงสูงกว่าสีชนิดด้าน ด้วยคุณสมบัติในข้อนี้ เมื่อใช้สีกึ่งเงากับผนังภายนอกจะทำให้ผนังสามารถสะท้อนแสงอาทิตย์ได้มากขึ้น ส่งผลให้ลดความร้อนสะสมบริเวณผนังลงได้ เมื่อใช้สีกึ่งเงากับผนังภายใน จะส่งผลให้ผนังห้องสะท้อนแสงแสงอาทิตย์ หรือแสงจากหลอดไฟฟ้าส่องสว่างได้มากกว่าสีชนิดด้าน ส่งผลให้ห้องสว่างมากขึ้น แต่ในบางครั้งการสะท้อนแสงเหล่านั้นก็อาจเป็นการรบกวนสายตาได้เช่นกัน โดยเฉพาะในบริเวณที่ต้องใช้สายตาเยอะๆ อย่างเช่น มุมอ่านหนังสือ หรือ มุมทำงาน ซึ่งแสงสะท้อนจากผนังจะรบกวนสายตาและสามารถทำให้เกิดอาการปวดตาได้เช่นกัน

ดังนั้นเมื่อเราจะเลือกใช้สีกึ่งเงาจึงมีจุดที่ควรรู้ไว้ดังนี้

1. สำหรับผนังปูนฉาบที่ฉาบปูนไม่เรียบ เวลาที่ผนังโดนแดดส่องจะทำให้เห็นความไม่เรียบของผนังอย่างชัดเจน โดยเฉพาะกับงานฝ้าเพดาน ไม่แนะนำให้ใช้สีกึ่งเงาทาฝ้าเพดาน เนื่องจากจะทำให้ความไม่เรียบของฝ้าเพดานได้ง่ายเมื่อเปิดไฟ

2. ในบริเวณที่ต้องใช้สายตาในการทำงานหรืออ่านหนังสือ ควรหลีกเลี่ยงการใช้สีกึ่งเงา เพราะแสงสะท้อนจากผนังจะรบกวนสายตาขณะอ่านหนังสือได้ครับ

3. สำหรับบ้านหลังใดที่ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง โดยใช้เทคนิคการซ่อนหลอดไฟ การใช้สีกึ่งเงาที่มีความเงามากๆ อาจทำให้มองเห็นตัวหลอดไฟที่ต้องการซ่อน


อย่าลืมนะครับการเลือกใช้สีที่ดีไม่ใช่การเลือกใช้สีที่แพง แต่การเลือกใช้สีที่ดีคือการเลือกใช้สีให้เหมาะกับความต้องการของเรามากที่สุดครับ

 

ขอบคุณที่มา  :  http://www.baanlaesuan.comTAG :สีกึ่งเงา,ebuild,article,บทความเกี่ยวกับบ้าน,วัสดุก่อสร้าง,อีบิลด,บทความเกี่ยวกับสี,บทความทั่วไป,สีกึ่งเงา,สีทาบ้าน,การเลือกสี,สี,

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ
Comment
กรุณาป้อนข้อมูลตามที่ปรากฏ

ข้อความในส่วนแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็นข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ feedback@ebuild.co.thเพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้สินค้าหมวดสถาปัตย์
สินค้าหมวดโครงสร้าง
แหล่งความรู้
eBuild Team
www..co.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
Copyright 2009 Ebuild Co., Ltd. All Rights Reserved.