" รู้อย่างช่าง สร้างอย่างปราชญ์ "

 


KnowledgesBanner Web eBuild
Banner Web eBuild
Banner Web eBuild
หน้าหลักบทความ     บทความเกี่ยวกับสี งานทาสี  
Article เคล็ดฮวงจุ้ยในปี 2554 และ โตร่าเฟิงสุ่ยกับบ้านที่อยู่อาศัย

วันที่ลง : 04-Dec-2010

 

เคล็ดฮวงจุ้ยในปี 2554 และ โตร่าเฟิงสุ่ยกับบ้านที่อยู่อาศัย

ความหมายตรงตัวของฮวงจุ้ย ก็คือ ลม และน้ำ ครับแต่ความหมายลึกซึ้งไปกว่านั้น คือ ความหมายที่ต้องการจะอธิบายให้รู้ถึงพลังที่มีอิทธิพลต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของมนุษย์ โดยมีลมและน้ำเป็นตัวแทนของพลังทั้งหลายที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้ในสภาพแวดล้อมทั่วไป

 สีกับฮวงจุ้ย

ในวิชาฮวงจุ้ยเต๋าหมวกดำ ได้กล่าวไว้ว่า สีมีส่วนสำพันธ์กับความมั่นคงความมั่งคั่งร่ำรวยหรือความตกต่ำเสื่อมถอยของชีวิตโดยจะมีมากน้อยแตกต่างกันไปครับ สีแต่ละสีเป็นสัญลักษณ์แทนธาตุแต่ละธาตุหรือใช้แทนความปรารถนาแต่ละความปรารถนา วึ่งสามารถนำมาใช้ในการทำฮวงจุ้ยได้ทั้งในแง่ของการแก้ไขฮวงจุ้ย และการเสริมฮวงจุ้ย เพื่อเสริมโชคลาภ

พลังแห่งสีสามารถแบ่งตามธาตุทั้ง 5 ธาตุได้ดังนี้

                                 ธาตุน้ำ    - สีดำ สีน้ำเงิน สีฟ้าน้ำทะเล

                                 ธาตุไม้    - สีเขียว สีเขียวอมฟ้า

                                 ธาตุไฟ    - สีแดง สีส้มสด สีม่วง สีชมพู

                                 ธาตุดิน    - สีเหลืองสีน้ำตาล

                                 ธาตุโลหะ - สีขาว สีเงิน สีทอง สีเทาอ่อน

ตัวบ้าน หรือตัวอาคาร

บ้านธาตุน้ำ ควรตั้งอยู่ทางทิศเหนือ (หลังอิงทิศเหนือ) สีที่ควรใช้ในกลุ่มของธาตุน้ำเสริมด้วยสีในกลุมธาตุโลหะ สีไม่ควรใช้คือสีในกลุ่มธาตุดินครับ

บ้านธาตุไม้ ควรตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก(หลังอิงทิศตะวันออก) สีที่ควรใช้คือสีในกลุ่มของธาตุไม้และเสริมด้วยสีในกลุ่มของธาตุน้ำ สีที่ไม่ควรใช้คือสีในกลุ่มของธาตุโลหะ

บ้านธาตุไฟ ควรตั้งอยู่ทางทิศใต้ (หลังอิงทิศใต้) สีที่ควรใช้คือสีในกลุ่มของธาตุไฟเสริมด้วยสีในกลุ่มของธาตุไม้ สีที่ไม่ควรใช้คือสีในกลุ่มของธาตุน้ำ

บ้านธาตุดิน ควรตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (หลังอิงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) หรือตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ (หลังอิงทิศตะวันตกเฉียงใต้) สีที่ควรใช้คือสีในกลุ่มของธาตุดินเสริมด้วยสีในกลุ่มของธาตุไฟ สีที่ไม่ควรใช้คือสีในกลุ่มของธาตุไม้

บ้านธาตุโลหะ ควรตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก (หลังอิงทิศตะวันตก) สีที่ควรใช้คือสีในกลุ่มของธาตุโลหะเสริมด้วยสีในกลุ่มของธาตุดิน สีที่ไม่ควรใช้คือสีในกลุ่มของธาตุไฟ

ประตูรั้ว เป็นสัญลักษณ์ของการคุ้มครอง ป้องกันการรั่วไหลของทรัพย์สินเงินทอง และความแข็งแกร่งของฐานะ

สีแดงกับสีทอง - เมื่อนำมาใช้ร่วมกันจะเป็นสัญญาณของการเพิ่มพูนความมั่งคั่งร่ำรวย มีพลังดึงดูดสูง

เขียวกับสีทอง - เป็นคู่สีทีทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง ความอุดมสมบูรณ์

สีม่วงกับสีทอง - เป็นคู่สีแห่งความสำเร็จและความมั่งคั่ง ดังมีคำกล่าวว่า แดงจนกลายเป็นม่วง

สีน้ำตาลแดงกับสีทอง - เป็นคู่สีแห่งความแข็งแกร่ง มั่งคั่ง และมั่นคง

**คู่สีต้องห้ามได้แก่ สีขาวกับสีทอง ,สีดำกับสีทอง ,สีน้ำเงินกับสีทอง

ประตูบ้าน ประตูเป็นปากพลัง เป็นตัวแทนของทุกสิ่งทุกอย่างในอาคารบ้านเรือน ประตูเป็นมงคล พลังเป็นมงคล

สีแดง - เป็นสีมงคลตลอดกาล เหมาะมากในกรณีที่บ้านตั้งประจันอาคารร้าง

สีน้ำตาล/สีไม้ - ประตูเป็นธาตุไม้สีน้ำตาลเป็นสีทีดีสำหรับความมั่นคง การดึงดูดทรัพย์สินเงินทอง ทั้งยังช่วยเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับครอบครัวและบ้าน ทำให้อยู่ในระเบียบไม่วุ่ยวาย

สีม่วงแดง - ช่วยดึงดูดเงินทอง กระตุ้นพลัง แรงดลใจทางธุรกิจ ความแข็งแกร่ง ความกล้า และความมั่งคั่ง

สีม่วง - ช่วยในการงานประสบความสำเร็จ เกิดความมั่งคั่งได้รวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังเป็นสีแห่งศรัทธา และเป็นสีมงคลในยุค 8

**สีต้องห้ามมิให้เป็นประตูหน้าได้แก่ สีน้ำเงิน สีฟ้า สีขาว ยิ่งใช้คู่กับสีทองก็ยิ่งเป็นอัปมงคลเพิ่มมากขึ้น 

การเลือกใช้สีภายใน

ห้องโถง หากประตูเป็นปาก ห้องโถงหน้าคือช่องปาก ที่จะรับและเก็บทุกอย่างก่อนจะส่งผ่านไปสู่ตำแหน่งอื่นๆ ในบ้าน วิชาฮวงจุ้ยขั้นสูงได้กำหนดสีของห้องโถงตามทิศที่ประตูหันประจันทิศ

ทิศเหนือ - สีชมพู

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ - สีฟ้า (ในระดับสูงไม่เกินอก) ส่วนที่เหลือเป็นสีขาว/สีเทาควันบุหรี่

ทิศตะวันออก - สีเหลืองไข่ไก่/สีครีม

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ - สีเหลืองไข่ไก่/สีครีม

ทิศใต้ - สีขาว/สีเทาควันบุหรี่

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ - สีฟ้า (ในระดับสูงไม่เกินอก) ส่วนที่เหลือเป็นสีขาว/สีเท่าควันบุหรี่

ทิศตะวันตก - สีเขียว

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ - สีเขียว

ห้องรับแขก เป็นตัวแทนแห่งความรัก ความสัมพันธ์ ทั้งกับในครอบครัวและสังคม สามารถ บ่งบอกภาพลักษณ์และสถานภาพในสังคม

สีส้ม - สีแห่งความมั่งคั่ง ความโชคดี โอกาศ และความกระตือรือร้น นำพาไปให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

สีส้มอ่อน (ส้มอมขาว) - ดึงดูดโชคลาภ ความมั่งคั่งในแบบต่างๆ ได้ดี และช่วยให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี

สีชมพูอ่อน - ส่งเสริมเรื่องความรัก มิตรภาพ ความปลอดภัย และการรักษาเยียวยาทางอารมณ์

สีเหลืองมะนาว - ส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจ การสื่อสารที่ดี สัมพันธภาพที่มั่นคง เหมาะกับอาชัพที่ต้องชักชวนให้ผู้อื่นมีความคิดเห็นคล้อยตาม

ห้องอาหาร เป็นตัวแทนความเป็นอยู่ อาชีพการงาน การเงินที่ได้จากการทำมาหากิน สุขภาพ และความสัมพันธ์ในครอบครัว

สีเขียว - ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง ความมั่งคั่งร่ำรวยและความอุดมสมบูรณ์ ความมีสุขภาพดี การเจริญเติบโตที่ดี

สีเหลือง - ช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ การเจรจา ความเฉลียวฉลาดในการค้า ความอดทนบากบั่น

สีครีมไข่ไก่ - เสริมความรักความสามัคคี ความั่งคงในอารมณ์ สุขภาพที่แข็งแรง ความแข็งแกร่งและความมั่งคั่ง

สีส้มอ่อน/สีพีช - สีแห่งความอุดมสมบูรณ์ และความมั่งคั่ง ความโชคดี ความสำเร็จ ความกระตือรือร้น

ห้องทำงาน ,ห้องอ่านหนังสือ เป็นตัวแทนของหน้าที่การงาน ฐานะ อำนาจบารมี ความมั่นคงและความมั่งคั่งในธุรกิจการงาน ความเฉลียวฉลาด สติปัญญา ความสามารถในการต่อสู้แข่งขัน

สีเทา/สีควันบุหรี่ - สีแห่งการหยั่งรู้ ความเจริญรุ่งเรืองอย่างเต็มที่ กระตุ้นจินตนาการ ดึงดูดความเฉลียวฉลาดที่ซ่อนอยู่ภายในให้ปรากฎออกมา ช่วงเสริมหน้าที่การงานที่กำลังอยู่ในภาวะวิกฤต

สีฟ้าเขียว - สีที่ช่วยให้เกิดปัญญาในการมองปัญหา และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ด้านการเงินได้อย่างดีเยี่ยมและชัดเจน ช่วยดึงดูดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้เข้ามาช่วยเหลือเรื่องการเงินและความมั่งคั่ง เป็นสีแห่งความสงบจึงเหมาะกับอาชีพที่ต้องการ ความอุตสาหะและความอดทน

สีขาว - เหมาะจะใช้เมื่อต้องการความปลอดภัยในฐานะการเงินหรืองานที่เกี่ยวข้องกับความมั่งคั่งโดยตรง

สีม่วง - สีที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในทุกๆ ด้าน ใช้เมื่อต้องการแก้ไขความโชคร้าย ทางการเงินหรืออีกนัยหนึ่งสีม่วงมีพลังแห่งจิตวิญญาณ จึงเป็นการบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เข้ามาช่วยเหลือทางการเงิน

สีเหลือง - สีแห่งความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ การค้า การสือสาร เหมาะแก่งานที่เกี่ยวข้องกับความมั่งคง งานที่ต้องใช้ความบากบั่นและความคิดสร้างสรรค์ งานที่ต้องการภาวะผู้นำ

สีเหลืองกับสีแดง - เป็นคู่สีที่เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความกระตือรือร้น และพลังในการทำงาน อย่างล้นเหลือ (ใช้ในปริมาณน้อยๆ) 

ห้องนอน เป็นตัวแทนของชีวิตส่วนตัวในทุกๆ ด้าน ความรักความสัมพันธ์ ชีวิตรัก สุขภาพ ความสุข ความมั่นคง ทางอารมณ์

สีครีม/สีไข่ไก่ - สุขภาพแข็งแรง ช่วยในการฟื้นตัว ความมั่งคงในอารมณ์ เหมาะกับห้องนอนผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และเด็กที่มีอารมณ์รุนแรง

สีเขียว - สีแห่งการเจริญเติบโตอย่างแข็งแรง ความมีสุขภาพดี ความเจริญรุ่งเรือง การเริ่มต้นใหม่ ความมีโชค มักใช้สีที่ดึงดูดกระแสการเงิน

สีม่วงอ่อน/สีม่วงขาว - สีแห่งการปกป้องจิตวิญญาณ สีแห่งความสำเร็จ ความปรารถนา และการงานที่ดี

สีชมพู - สีที่ช่วยฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่เย็นชาและห่างเหิน สีแก้ความยากจนจนหมดไปโดยเฉพาะการเงินเพื่อการศึกษาเล่าเรียนของบุตรหลาน ช่วยให้มีความมั่นใจและสบายใจ

สีเทาควันบุหรี่ - สีแห่งความสมดุล ความหยั่งงรู้ ความสมบูรณ์ ช่วยดึงดูดความฉลาดที่ถูกซ่อนไว้

สีชมพูอมส้ม - สีที่กระตุ้นเรื่องความรักความสัมพันธ์ ความมีเสน่ห์ทางเพศ แรงดึงดูด เหมาะสำหรับคนโสด ที่ต้องการหาคู่แต่ต้องเปลี่ยนสีห้องทันทีที่ได้คู่ครองแล้ว

ห้องพระ/ห้องนั่งสมาธิ เป็นห้องแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นตัวแทนแห่งจิตวิญญาณ พลังอำนาจแห่งจิต สติปัญญา ความรอบรู้ การหยั่งรู้

สีขาว - สีแห่งการป้องกัน ความบริสุทธิ์ สีแห่งความศักดิ์สิทธิ์

สีในกลุ่มธาตุดิน - แปรพลังไฟให้เป็นพลังดินเพื่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแกร่งของฐานะ หน้าที่ การงาน สุขภาพดี

สีในกลุ่มธาตุโลหะ - ใช้ธาตุโลหะในการทอนไฟ ในกรณีที่ห้องพระอยู่ในตำแหน่งตัดพลัง หรือตั้งในทิศธาตุไฟ (ทิศใต้)

**ห้องพระเป็นธาตุไฟควรหลีกเลี่ยงสีที่เสริมธาตุไฟ (สีน้ำตาล/สีเขียว) หรือสีกลุ่มธาตุไฟทั้งหมด และไม่ควรใช้สีในกลุ่มธาตุน้ำด้วย

ห้องครัว เป็นตัวแทนของการทำมาหากิน ความสามารถในการแข่งขัน (ด้านการทำมาหากิน) ความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกาย

สีในกลุ่มธาตุไม้ - เพื่อเสริมธาตุไฟของครัวให้การทำมาหากินแข็งแกร่งขึ้น เกิดความเจริญรุ่งเรือง ความมั่งคั่งร่ำรวย สุขภาพ แข็งแรงสมบูรณ์ มีการฟื้นตัว มีการเจริญเติบโตที่ดี

สีในกลุ่มธาตุดิน - เพื่อแปรธาตุไฟให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตและธุรกิจการงาน เสริมเรื่องความสามัคคี ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง สุขภาพที่แข็งแรง ความมั่งคั่งอย่างมั่นคง

**สีที่ต้องห้ามคือสีธาตุน้ำเพราะจะเกิดการปะทะที่รุ่นแรงทำให้ทำมาหากินอ่อนแรง ธุรกิจหน้าที่การงานไม่ประสบผลสำเร็จ

ห้องน้ำ ห้องที่มีความอัปมงคลมากที่สุด (ความชื้นแฉะ) มีการรั่วไหลมากที่สุด จึงก่อให้เกิดความเสียหายรั่วไหลในตำแหน่งที่มีห้องน้ำตั้งอยู่ วิชาฮวงจุ้ยขั้นสูงสามารถประเมินความเสียหาย ความตกต่ำเสื่อมถอยของชีวิต และอาการเจ็บป่าวของคนในบ้านได้จากตำแหน่งที่ตั้งของห้องน้ำ

สีในกลุ่มของธาตุไม้ - เป็นตัวแทนของธาตุไม้ เพราะธาตุไม้เป็นธาตุเดียวที่สามารถดูดซึมน้ำเข้าไปเพื่อการเจริญเติบโตของตัวมันเอง

สีในกลุ่มของธาตุดิน - เพื่อให้เป็นการลดทอนการรั่วไหลของน้ำ การปลดปล่อยพลังอัปมงคล เนื่องจากธาตุดินมีความแข็งแกร่งมากพอที่จะสกัดกั้นการไหลของน้ำ ขณะเดียวกันก็ทอนพลังของธาตุน้ำด้วย

**ควรหลีกเลี่ยงสีธาตุน้ำเพราะเท่ากับเสริมให้มีการรั่วไหลมากขึ้น และหลีกเลี่ยงการใช้สีธาตุไฟ เพื่อไม่ให้เกิดการปะทะของพลังจนกลายเป็นพิฆาต

ครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจไม่น้อยเลยใช่ใหมครับที่จริงนี่ยังเป็นส่วนน้อยนะครับเพราะถ้าอยากให้บ้านที่ท่านผู้เข้าชมเว็ปไซต์อาศัยอยู่ให้ตรงกับวิชาฮวงจุ้ยแล้วล่ะก็ ต้องเริ่มกันตั้งแต่ การดูทำเลก่อนที่จะก่อสร้างอาคารสำนักงาน หรือบ้านที่อยู่อาศัยรวมถึงการจัดออกแบบห้องต่างๆ ให้ห้องต่างๆตั้งอยู่บนทิศตามศาสตร์ของวิชาฮวงจุ้ยเลยครับซึ่งอันนี้ท่านผู้เข้าชมเว็ปไซต์ต้องหาศึกษาเป็นกรณีพิเศษกับผู้เชี่ยวชาญเองครับ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก บริษัทโตร่า จำกัด

เรียบเรียงโดย toyama อีบิลดTAG :

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ
Comment
กรุณาป้อนข้อมูลตามที่ปรากฏ

ข้อความในส่วนแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็นข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ feedback@ebuild.co.thเพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้สินค้าหมวดสถาปัตย์
สินค้าหมวดโครงสร้าง
แหล่งความรู้
eBuild Team
www..co.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
Copyright 2009 Ebuild Co., Ltd. All Rights Reserved.