" รู้อย่างช่าง สร้างอย่างปราชญ์ "

 


KnowledgesBanner Web eBuild
Banner Web eBuild
Banner Web eBuild
หน้าหลักบทความ     บทความเกี่ยวกับสี งานทาสี  
Article หลักการคำนวณการใช้สี

วันที่ลง : 25-Sep-2010

หลักการคำนวณการใช้สี

 

สี ถ้าคนที่ซื้อบ้านใหม่คงไม่มีปัญหาเรื่องนี้แน่นอนเพราะโครงการเค้าเป็นคน จัดการ
ให้ แต่ถ้าท่านปลูกบ้านเองหรือเป็นบ้านเก่าต้องการจะทาสีใหม่อาจมีปัญหาว่าจะใช้
สียี่ห้ออะไรดี แล้วคุณภาพแต่ละรุ่นต่างกันหรือเปล่า ผมขอเล่าปัญหาของผมแล้วกัน
นะครับ เท่าที่รู้ๆกันอยู่ก็คือสีมีหลายเกรดหลายระดับคุณภาพและราคา มันยังแบ่ง
เป็นให้ทาภายใน ภายนอก และใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก มีแบบเช็ดล้างได้ และอื่นๆ
อีก ตามที่เทคโนโลยีจะพัฒนาไป รวมทั้งการตลาดที่พยายามจะหลอกล่อผู้บริโภค
เรื่องของคุณภาพของสีผมจะไม่พูดถึงนะครับเอาเป็นว่าใครพอใจใช้แบบไหนก็ตาม กำลัง
ทรัพย์ก็แล้วกัน สิ่งที่ผมจะเล่าก็คือแล้วเราจะใช้เท่าไหร่แล้วมันถูกหรือ
แพงกว่าเมื่อเทียบกันอีกยี่ห้อ (แต่ก่อนอื่นท่านต้องเอารุ่นที่อยู่ในระดับเดียว
กันมาเปรียบเทียบนะครับ ไม่ใช้เอารุ่นสูงมาเปรียบกับรุ่นต่ำกว่า) บางท่านอาจบอก
อะไรกันเรื่องง่ายๆก็เอาพื้นที่ทั้งหมดที่คำนวณได้หารด้วยจำนวนของพื้นที่ ที่ทา
ได้ต่อถังหรือกระป๋องของสีก็จะได้จำนวนออกมา ไอ้ปริมาณพื้นที่ที่ทาสีได้ต่อ
กระป๋องหรือต่อถังของสีนี้แหละครับมันเป็นปัญหาสำหรับผมอย่างมาก เพราะมันไม่ได้
เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด เช่นบางยี่ห้อให้ทั้งลิตรกับแกลอน บางยี่ห้อดันมี
แต่ขนาดกลางไม่มีขนาดใหญ่ แถมบางยี่ห้อขนาดใหญ่แพงกว่าเมื่อซื้อขนาดกลางรวมกัน
เป็นต้น คราวนี้เรามาเริ่มดูข้อมูลเท่าที่ผมมี เป็นแค่ตัวอย่างนะครับ

ขั้น แรก
เราก็ต้องหาข้อมูลของสีที่เราสนใจก่อนนะครับ ใครชอบสียี่ห้อไหนก็รุ่นอะไรก็หา
โบว์ชัว หรือแคตตาล็อก หรือไม่ก็ถามพนักงานขายดูครับว่าสีนี้ดียังไงทาได้เท่า
ไหร่ต่อกระป๋อง ต่อถัง มีขนาดอะไรบ้าง เป็นต้น

ขั้น ที่สอง
เราก็มาดูขนาดบรรจุกับพื้นที่การทาสีปกคลุมต่อเทียวครับว่ากี่ตรม.
ยกตัวอย่างของสีเบเยอร์ก่อนนะครับ เป็นรุ่น TOTAL IN ONE ใช้ได้ทั้งภายในและภาย
นอก ขนาดบรรจุมีขนาด 5 ลิตร กับ 15 ลิตร (ตามรูปประกอบครับ)

ตัวอย่าง brochure หรือ catalogue

 <http://i460.photobucket.com/albums/qq323/wanakun/home/begertotalinone...>

 <http://i460.photobucket.com/albums/qq323/wanakun/home/begertotalinone...

  

คราวนี้เรามาดูที่ คุณสมบัติกัน การปกคลุ่มพื้นที่/ตรม./แกลลอน/เที่ยว เท่ากับ
25 – 30 ตรม. คนโง่อย่างผมก็งงหละสิครับ ก็พี่มีขนาดเป็นลิตร แต่บอกหน่วยที่
คุณสมบัติเป็นแกลลอน อย่างงี้ก็ต้องแปลงค่ากันก่อน แปลงมาได้เป็น 1 แกลลอน เท่า
กับ 3.78541178 ลิตร เอาเป็นว่าผมคิดที่ 3.875 แล้วกันนะครับ (ใช้แกลลอนตาม
มาตรฐานของอเมริกานะครับ ไม่ใช้ของอังกฤษ) ต่อมาเราก็ต้องเทียบบัญญัติตรายางค์
กันต่อครับจาก

1 แกลลอน ทาสีได้ 25 – 30 ตรม. -> 3.785 ลิตร ทาสีได้ 25 – 30 ตรม.
1 ลิตร ทาสีได้ 6.605 – 7.926 ตรม. -> 5 ลิตร ทาสีได้ 33.025 – 39.63 ตรม.
15 ลิตร ทาสีได้ 99.075 – 118.89 ตรม.
แต่ครับ ผมลองเดินสำรวจดู ขนาดบรรจุที่ขายจริงกลับมีขนาด 9.4 ลิตร กับ 5 ลิตร
อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ควรระวังนะครับ
9.4 ลิตร ทาสีได้ 62.087 – 74.504 ตรม.

อีก ตัวอย่างครับสีทีโอเอรุ่น 7 in 1 ใช้ทาภายนอกแต่จะเอามาใช้ภายในก็ยิ่งดีครับ
ขนาดบรรจุมีขนาด 5 ลิตร กับ 15 ลิตร (ตามรูปประกอบครับ)

 <http://i460.photobucket.com/albums/qq323/wanakun/home/toa7in1.jpg>

 <http://i460.photobucket.com/albums/qq323/wanakun/home/toa7in11.jpg>

คุณสมบัติ การปกคลุ่มพื้นที่/ตรม./5ลิตร/เที่ยว เท่ากับ 26 – 28 ตรม.

1 ลิตร ทาสีได้ 5.2 – 5.6 ตรม.
5 ลิตร ทาสีได้ 26 – 28 ตรม. -> 15 ลิตร ทาสีได้ 78 – 84 ตรม.
แต่ที่ขายกันจริงๆตาม modern trade home pro, home work กลับมีแต่ขนาด 5 กับ 10
ลิตร
10 ลิตร ทาสีได้ 52 – 56 ตรม.

ตัวอย่าง ต่อมาเป็นสีนิปปอนรุ่น 3 in 1 ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกครับ ขนาดบรรจุ
มีขนาด 5 ลิตร กับ 15 ลิตร

1 ลิตร ทาสีได้ 5 – 6 ตรม.
5 ลิตร ทาสีได้ 25 – 30 ตรม. -> 15 ลิตร ทาสีได้ 75 – 90 ตรม.
1 แกลลอน ทาสีได้ 18.925 – 22.71 ตรม. -> 2.5 แกลลอน ทาสีได้ 47.323 – 56.775
ตรม.

ตัวอย่างคราวๆแค่นี้แล้วกันนะครับ ท่านใดจะใช้สีอะไรรุ่นไหนก็ลองหาแคตตาล็อกมา
คำนวณดูนะครับ เมื่อได้จำนวนพื้นที่ที่ทาสีได้ต่อตรม.ของสีแต่ละรุ่นแล้ว ผมขอ
ย้ำนิดหนึ่งนะครับว่าต้องคำนวณตามขนาดบรรจุที่เค้ามีขายนะครับ เพราะเวลาเราซื้อ
ยังไงก็ต้องซื้อเป็นถังตามที่เค้าขายอยู่แล้ว สมมติว่าสีทีโอเอรุ่น 70 in 1
เค้ามีขนาด 5 ลิตร กับ 15 ลิตร เวลาเราซื้อเราก็ต้องซื้อตามขนาดบรรจุของเค้า
อยู่แล้วคือไม่ 5 ก็ 15 ลิตร ถ้าเราเอาแกลลอนไปคำนวณหรือว่าคำนวณผิดมันจะยุ่งนะ
ครับ

ขั้นตอนสาม
คือการคำนวณปริมาณสีที่จะใช้ว่าต้องใช้กี่ถังกี่ลิตรกี่แกลลอน
สีไหนขายเป็นแกลลอนก็ใช้แกลลอนคำนวณ ส่วนสีไหนขายเป็นลิตรก็ใช้ลิตรคำนวณนะครับ
อีกข้อนะครับคือเกือบทุกยี่ห้อขนาดใหญ่สุดจะมีเฉพาะสีนะครับไม่ได้มีทุกสี ที่เรา
ต้องการ ควรดูรายละเอียดของสีให้ดีก่อน แล้วก็จะมีขายเฉพาะที่ร้านขายสีที่ไม่
ใช้ homepro homework ส่วน homepro homework จะขายทุกขนาดยกเว้นขนาดใหญ่ครับ (
เน้นสีผสมมากกว่าจะได้ไม่ต้องสต็อกสินค้าเยอะครับ)

สมมติ ว่าปริมาณพื้นที่ที่เราจะทาสีมีทั้งหมด 200 ตรม.
ถ้าเป็นสีทีโอเอ 7in1 ใช้ทั้งหมดเท่ากับ 2 ถังใหญ่(15 ลิตร) กับอีก 2 ถังเล็ก(5
ลิตร) ก็จะได้พื้นที่ทั้งหมดเท่ากับ

78 ตรม./15 ลิตร คูณ 2 ถัง เท่ากับ 156 ตรม.
26 ตรม./5 ลิตร คูณ 2 ถัง เท่ากับ 52 ตรม.
รวม เท่ากับ 208 ตรม.
แต่ถ้าเราจะไปซื้อของที่ home pro หรือ home work จะไม่มีถังใหญ่ก็จะต้องคำนวณ
ใหม่เป็น
ขนาด 10 ลิตร จำนวน 4 ถัง ได้พื้นที่ 208 ตรม. 

หรือ ถ้าเป็นสีไอซีไอ รุ่น Hydro fresh ใช้ทั้งหมดเท่ากับ 1 ถังใหญ่ (5 แกลลอน)
หรือ 2 ถังกลาง(2.5 แกลลอน)

100 ตรม./2.5 แกลลอน คูณ 2 ถัง เท่ากับ 200 ตรม.
200 ตรม./5 แกลลอน คูณ 1 ถัง เท่ากับ 200 ตรม.
แต่ถ้าเราจะไปซื้อของที่ home pro หรือ home work จะไม่มีถังใหญ่ก็จะต้องคำนวณ
ใหม่เป็น
9 ลิตร คูณ 2 ถัง เท่ากับ 190 ตรม.
3 ลิตร คูณ 1 ถัง เท่ากับ 30 ตรม.

อัน นี้เป็นตัวอย่างครับ ใครเล็งสียี่ห้อไหนรุ่นอะไรก็ลองคำนวณเอาไว้เปรียบเทียบ
กันดูครับ

ขั้น ตอนที่สี่
เมื่อได้จำนวนการใช้มาเรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามาเปรียบเทียบกับราคาครับ ถ้าสี
ที่เลือกคุณภาพต่างกันมากไม่ต้องใช้วิธีที่ผมแนะนำก็ได้ครับเพราะมันต่างกัน โดย
ธรรมชาติอยู่แล้ว เสียเวลาท่านเปล่าๆ แต่ถ้าคุณภาพใกล้เคียงกันก็จะเป็นประโยชน์
กว่าครับ
ผมขอยกตัวอย่างตามจำนวนพื้นที่ข้างต้นนะครับ ลำดับแรกก็ทำตามขั้นตอนที่ผมเขียน
ไว้ข้างต้นจนเราสามารถเลือกสีที่อยู่ในใจไว้สักสามสี่อันเอาไว้หรือใครจะมา กกว่า
ก็ได้นะครับ สมมติว่าดูไว้สามยี่ห้อมี เบเยอร์ ทีโอเอ และ ไอซีไอ คราวนี้มาดู
รุ่น เบเยอร์มีดูรุ่น Total in One กับ Shield, ทีโอเอเลือกรุ่น 7 in 1 กับ
Super shield, ส่วน ไอซีไอผมดูรุ่น Weather shield กับ Hydro fresh ในแง่
คุณสมบัติก็จะมีเบเยอร์รุ่น Total in One ทีโอเอรุ่น 7in1 กับ นิปปอน 3 in 1
ที่ใกล้เคียงกันคือปกปิดรอยแตกลายงา สามอันนี้ผมจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันก่อน กับ
อีกกลุ่มผมจัดเบเยอร์ Shield, ทีโอเอ Super Shield กับ ไอซีไอ Hydro fresh อยู่
อีกกลุ่มส่วน ไอซีไอ Weather shield ผมตัดทิ้งครับคุณสมบัติใกล้เคียง Hydro
fresh แต่ Hydro fresh เป็นรุ่นสูงสุดของไอซีไอและราคาต่างกันไม่มากครับ
คราวนี้เรามาดูเรื่องจำนวนการใช้ตัวอย่างของทีโอเอรุ่น 7in1 กับ ไอซีไอรุ่น
Hydro fresh ผมอธิบายไปแล้วเรามาดูส่วนที่เหลือกัน

เบ เยอร์รุ่น Total in One คำนวณได้ 2 ถังใหญ่(15 ลิตร) หรือ 9.4 ลิตร 3 ถัง บวก
กับ 5 ลิตร 1 ถัง

เบ เยอร์รุ่น Shield คำนวณได้ 1 ถังใหญ่(5แกลลอน) กับ 1 ถัง(1 แกลลอน) หรือ 2.5
แกลลอน 2 ถัง 1 แกลลอน 1ถัง

ที โอเอรุ่น Super Shield คำนวณได้ 1ถัง(5 แกลลอน) กับ 1 ถัง(1 แกลลอน) หรือ 2.5
แกลลอน 2 ถัง กับ 1 แกลลอน 1 ถัง

นิ ปปอนรุ่น 3in1 คำนวณได้ 4 ถัง(2.5 แกลลอน) กับ 1 ถัง(1 แกลลอน)

การ คำนวณทั้งหมดผมยึดพื้นที่ต่อตรม.ที่ทาสีปกคลุมได้จำนวนค่าฝั่งน้อยไว้ก่อนนะ
ครับ ยังไงก็เกินดีกว่าขาดครับ เมื่อได้จำนวนที่จะใช้ของแต่ละยี่ห้อและรุ่นแล้ว
ตอนนี้เราก็มาดูว่าราคาเป็นยังไงบ้างครับ

ราคา ผมอ้างอิง วันที่ 13 มีนาคา 52 อาจมีการคลาดเคลื่อนกันบ้างนะครับ บ้างที
หรือบ้างท่านอาจมีส่วนลดหรือการส่งเสริมการขายทำให้ราคาถูกลงด้วยครับ
(L=ลิตร, GL=แกลลอน)

TOA 7 IN 1 15L = 2900, 10L = 1520 - 1750, 5L = 799 - 899

TOA SUPER SHIELD 5GL = 3370, 2.5GL = 1450 – 1550, 1GL = 630 – 645

BEGER TOTAL IN ONE 9.4L = 1610, 15L = 2750, 5L = 990 - 1010

BEGER SHIELD 1GL = 650 - 680, 5GL = 2750, 2.5GL = 1470 -1700

NIPPON 3 IN 1 1GL = 720 - 800, 2.5GL = 1490 - 1650

ICI HYDRO FRESH 1GL = 565 - 585, 5GL = 3660, 3L = 565 – 650, 9L = 1590 –
1720

สรุป การคำนวณเงินผมใช้ขนาดบรรจุที่มีขายใน home pro, home work เป็นหลักนะครับ

TOA 7 IN 1 = 7000
TOA SUPER SHIELD = 3100 + 645 = 3745
BEGER TOTAL IN ONE = 4830 + 1010 = 5840
BEGER SHIELD = 3400 + 680 = 4080
NIPPON 3 IN 1 = 6600 + 800 = 7400
ICI HYDRO FRESH = 3440 + 650 = 4025

-ถ้า เป็นสียืดหยุ่นได้สีเบเยอร์ถูกที่สุดครับ
-ถ้าเป็นสีทำความสะอาดตัวเอง สีทีโอเอถูกสุด
-แต่ถ้าให้เลือกความคุ้มค่าคงต้องเป็นสีเบเยอร์รุ่น total in one ครับ
สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวอีกนิดหน่อยครับ
ส่วนผมผมเลือกสีไอซีไอ เพราะเป็นเกรดสูงสุดของยี่ห้อนี้แล้วราคาต่ำกว่าสี
เบเยอร์ในคุณสมบัติใกล้เคียงกัน บวกความชอบส่วนตัวอีกนิดหน่อยครับ
บางท่านอาจคิดว่าทำไมผมต้องคิดอะไรมากมายอย่างงี้อยากใช้สีอะไรก็ซื้อเลยไม่ เห็น
จะต้องมาคำนวณอะไรเยอะแยะ ส่วนตัวผมอยากทำอะไรที่คุ้มที่สุดกับเราได้ความพอใจ
สูงสุดประกอบกันด้วยครับ
หวังว่าท่านจะเป็นประโยชน์กับท่านที่จะทาสีกันบ้างนะครับ

ทีมงาน ebuildTAG :

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ
Comment
กรุณาป้อนข้อมูลตามที่ปรากฏ

ข้อความในส่วนแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็นข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ feedback@ebuild.co.thเพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

boonsom

26-Jun-2012  10:12:25
good


สินค้าหมวดสถาปัตย์
สินค้าหมวดโครงสร้าง
แหล่งความรู้
eBuild Team
www..co.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
Copyright 2009 Ebuild Co., Ltd. All Rights Reserved.